Blog Archives

Category Archives for "VocabularyLabsMT"

Konstrukcje przymiotnikowe (hiszpański)

By Bartek Czekała

Konstrukcje przymiotnikowe w języku hiszpańskim są pewnymi strukturami gramatycznymi, które łączą przymiotniki (słowa opisujące cechy) z rzeczownikami. W języku hiszpańskim przymiotniki zazwyczaj odpowiadają na pytania „jaki?” lub „jaka?” i muszą być zgodne z rzeczownikiem, do którego się odnoszą, zarówno pod względem rodzaju (męski lub żeński), jak i liczby (l. pojedyncza lub l. mnoga).  Oto kilka kluczowych […]

Czytaj dalej!

Czas przyszły (hiszpański)

By Bartek Czekała

W hiszpańskim istnieje kilka sposobów, aby wyrazić przyszłość, ale dla początkujących najważniejsze są dwa czasy: „futuro simple” (przyszłość prosta) i „futuro próximo” (przyszłość bliska). 1. Futuro Simple (Przyszłość Prosta): Tworzenie:  Weź bazową formę czasownika.Na przykład: hablar (mówić), comer (jeść), vivir (żyć).Dodaj odpowiednie końcówki w zależności od rodzaju czasownika:Dla czasowników kończących się na -ar:Yo hablaré (ja […]

Czytaj dalej!

Czas przeszły (hiszpański)

By Bartek Czekała

Czas przeszły w języku hiszpańskim obejmuje różne formy, w zależności od tego, czy opisujemy jednorazowe wydarzenie w przeszłości, czy też mówimy o czymś, co działało przez pewien czas. Poniżej znajdziesz kilka podstawowych form czasu przeszłego w hiszpańskim: 1. Czas Przeszły Prosty (Indefinido): Ten czas używany jest do opisywania jednorazowych wydarzeń w przeszłości. Wymaga odmiany czasownika […]

Czytaj dalej!

Zadawanie pytań (hiszpański)

By Bartek Czekała

Pytania w hiszpańskim mają specyficzną strukturę, która różni się od struktury w języku polskim. Oto kilka ważnych wskazówek: 1. Pytania ogólne (tak/nie): W pytaniach ogólnych często występuje odwrócenie kolejności podmiotu i czasownika, a także dodanie znaku zapytania na końcu zdania.  Na przykład:Hablas español. (Mówisz po hiszpańsku.)¿Hablas español? (Czy mówisz po hiszpańsku?) 2. Pytania o informację […]

Czytaj dalej!

Czasowniki modalne (hiszpański)

By Bartek Czekała

Czasowniki modalne, to specjalna kategoria czasowników używana do wyrażania możliwości, konieczności, pragnienia, zdolności, rady, czy też pozwolenia.  Czasowniki modalne są zazwyczaj używane przed innymi czasownikami, aby zmienić ich znaczenie. W zdaniach twierdzących zazwyczaj występują przed czasownikiem, a w pytaniach po czasowniku. Pamiętaj, że koniugacja czasowników modalnych zależy od osoby i liczby, ale są one zazwyczaj […]

Czytaj dalej!

Spójniki (hiszpański)

By Bartek Czekała

Spójniki to słowa lub grupy słów używane do łączenia ze sobą innych wyrazów, fraz, czy zdaniach, aby wyrazić związek między nimi. W języku hiszpańskim spójniki odgrywają istotną rolę w tworzeniu płynnych i logicznych zdań. Poniżej znajdziesz kilka podstawowych spójników wraz z ich funkcjami: Y (i): Oznacza „i”. Łączy dwa elementy w sposób dodatni. Na przykład: […]

Czytaj dalej!

Przeczenia (czasowników) hiszpański

By Bartek Czekała

Przeczenia są stosowane, aby wyrazić zaprzeczenie lub negację w zdaniu. W hiszpańskim, przeczenia są zazwyczaj tworzone poprzez dodanie specyficznego słowa przed czasownikiem w zdaniu. Najczęściej używanymi słowami przeczącymi w hiszpańskim są „no” i „nunca”. Oto kilka przykładów, jak stosować przeczenia z czasownikami: 1. Użycie „no”: Przykład: No quiero comer. (Nie chcę jeść.) W tym zdaniu […]

Czytaj dalej!

Czas teraźniejszy hiszpański

By Bartek Czekała

Czas teraźniejszy w języku hiszpańskim jest używany do opisywania wydarzeń, czynności lub sytuacji, które dzieją się w chwili obecnej. Jest to jeden z podstawowych czasów gramatycznych w hiszpańskim i ma różne formy w zależności od osoby (osoby mówiącej), liczby (pojedynczej lub mnogiej) i rodzaju czasownika. Formy czasu teraźniejszego w hiszpańskim są zazwyczaj tworzone poprzez dodanie […]

Czytaj dalej!

Zaimki osobowe hiszpański

By Bartek Czekała

Zaimki osobowe w języku hiszpańskim są to słowa, które zastępują rzeczowniki lub nazwiska osób w zdaniach, wskazując na konkretne osoby lub rzeczy.  W języku hiszpańskim istnieje siedem zaimków osobowych odpowiadających różnym osobom gramatycznym w liczbie pojedynczej i mnogiej, a także odmianom w przypadku męskim i żeńskim. 1. Ja – „yo” Oznacza „ja” w liczbie pojedynczej […]

Czytaj dalej!
1 2 3 21
>