Blog Archives

Category Archives for "AngielskiMT"

Zadawanie pytań

By Bartek Czekała

Zadawanie pytań w języku angielskim jest kluczowym elementem komunikacji. Istnieje kilka rodzajów pytań, z którymi można się spotkać. Oto kilka podstawowych rodzajów pytań w języku angielskim: PYTANIA ZAMKNIĘTE (CZY …)Pytanie zamknięte, to pytania, które zaczynają się w języku polskim od słowa CZY Te pytania mogą być zwykle odpowiedziane słowami „tak” lub „nie”. W tej formie […]

Czytaj dalej!

Czasowniki modalne

By Bartek Czekała

Czasowniki modalne w języku angielskim to pewna kategoria czasowników, które wyrażają możliwość, konieczność, zdolność, wolę, sugestię lub inne podobne znaczenia. Są one używane w zdaniach, aby wyrazić różne stopnie pewności, możliwości lub obowiązku. Główne czasowniki modalne to: can, could, may, might, should oraz must. 1. Can: Wyraża zdolność, możliwość lub pozwolenie. Czasownik ten tłumaczymy jako wszystkie […]

Czytaj dalej!

Zaimki dzierżawcze

By Julia Czekała

Zaimki dzierżawcze w języku angielskim to słowa używane do określania posiadania lub przynależności do kogoś lub czegoś. Są one używane do wskazania, że coś należy do konkretnej osoby lub grupy osób. Zaimki dzierżawcze w języku angielskim to: My (mój, moja, moje, moi) Your (twój, twoja, twoje) His (jego) – odnosi się do czegoś, co należy do mężczyzny.Her (jej) – […]

Czytaj dalej!

Zaimki dopełnienia

By Julia Czekała

Zaimki dopełnienia (object pronouns) mają za zadanie zastępować rzeczowniki, które występują w funkcji dopełnienia bezpośredniego, dopełnienia pośredniego lub jako obiekt przyimka. Ich główne funkcje i zasady użycia przedstawiają się następująco: me – mnie, miyou – cię, ciebie, tobie, cihim – jego, jemu, nimher – ją, jej, niąit – je, ją, jego, jej, nim, nią (w […]

Czytaj dalej!

Spójniki

By Bartek Czekała

Spójniki są to ważne części mowy w języku, które służą do łączenia wyrazów, fraz, czy nawet całych zdań. Ich główną funkcją jest tworzenie logicznych związków między różnymi częściami zdania, pomagając w budowaniu poprawnych struktur gramatycznych i przekazywaniu spójności znaczeniowej. Moim skromnym zdaniem nauczenie się podstawowych spójników, to obowiązkowy i bardzo łatwy krok, aby brzmieć mądrze. W […]

Czytaj dalej!

Przeczenia

By Bartek Czekała

W języku angielskim przeczenia używa się do wyrażenia negacji, czyli zaprzeczenia pewnej informacji lub stwierdzenia. Istnieje kilka sposobów tworzenia przeczeń w języku angielskim, w zależności od tego, jakiego rodzaju część mowy chcesz negować. 1. PRZECZENIE ZA POMOCĄ SŁOWA „NOT”:Absolutnie najważniejsze z punktu widzenia osoby początkującej jest wiedzieć, jak przeczyć przy pomocy czasowników. W polskim robimy […]

Czytaj dalej!

Czas teraźniejszy (Present Simple)

By Bartek Czekała

Present Simple jest najbardziej podstawowym czasem w języku angielskim. Oto co powinieneś o nim wiedzieć, KIEDY UŻYWAMY CZASU PRESENT SIMPLE?Wiem, że wiele użyć tego czasu może potencjalnie przerazić. Dlatego już teraz chciałbym wytłumaczyć ci, jakich parę kluczowych słów po prostu określa użycie tego czasu: Jest to STAŁOŚĆ. Chodzi o to, że czynności ogólnie są wykonywane z jakąś […]

Czytaj dalej!

Zaimki Osobowe

By Bartek Czekała

Zaimki osobowe to inaczej słowa, używane do odwoływania się do różnych osób w zdaniach, zastępując ich imiona lub nazwy.  Na szczęście nie ma tu specjalnej różnicy między polskim a angielskim, więc powinno być to łatwe do zrozumienia. ZAIMKI OSOBOWE PODMIOTOWE (SUBJECT PRONOUNS) LICZBA POJEDYNCZAI (ja)You (ty)He (on), She (ona), It (ono) – (on, ona, ono […]

Czytaj dalej!
>