Tag Archives for " IQ "

Dlaczego wiedza jest ważniejsza niż iloraz inteligencji (IQ)

By Bartek Czekała | Nauka i przyswajanie wiedzy

Wielkość ilorazu inteligencji, czyli słynne IQ, jest jedną z najbardziej fetyszyzowanych miar naszych czasów, które rzekomo określają naszą wartość intelektualną. Półki w księgarniach wręcz uginają się od tomów, sugerujących, że dzięki nim każdy może stać się kolejnym Rainmanem. Czy jest to prawda? Czy iloraz inteligencji jest rzeczywiście aż tak istotny w odniesieniu do zdobywania wiedzy? Absolutnie […]

Czytaj dalej!
>