Blog Archives

Category Archives for "VLniemiecki"

Tworzenie nazw czynności

By Bartek Czekała

1. Tworzenie rzeczowników odczasownikowych za pomocą formy bezokolicznika Najprostszym sposobem tworzenia nazw czynności jest użycie formy bezokolicznika czasownika jako rzeczownika. W języku niemieckim bezokoliczniki pełnią rolę rzeczowników i zawsze są rodzaju nijakiego (das).PRZYKŁADY:  lesen (czytać) → das Lesen (czytanie)schreiben (pisać) → das Schreiben (pisanie) 2. Pisownia dużą literą Rzeczowniki w języku niemieckim zawsze piszemy dużą […]

Czytaj dalej!

Kognaty

By Bartek Czekała

PODOBIEŃSTWA MIĘDZY KOŃCÓWKAMI W POLSKIM I NIEMIECKIM 1. -TION -> -CJA Sufiks „-tion” w języku niemieckim odpowiada polskiemu sufiksowi „-cja”. Te formy są używane do tworzenia rzeczowników abstrakcyjnych od czasowników.  Niemiecki: die Information  → Polski: „informacja”Niemiecki: die Situation  →  Polski: „sytuacja”Niemiecki: die Organisation  →  Polski: „organizacja”Niemiecki: die Revolution  →  Polski: „rewolucja” 2. -IEREN -> -OWAĆ Sufiks „-ieren” […]

Czytaj dalej!

Czas przeszły (perfekt)

By Bartek Czekała

Czas przeszły Perfekt jest najbardziej popularnym czasem przeszłym w języku niemieckim. Oficjalnie, używany do opisywania czynności zakończonych, których skutki widać w teraźniejszości. Tyle jeśli chodzi o teorię, ponieważ w typowych, codziennych rozmowach jest używany po prostu do opisywania praktycznie wszystkiego, co zdarzyło się w przeszłości. Czas przeszły Perfekt składa się z czasownika posiłkowego sein lub haben […]

Czytaj dalej!

Tryb przypuszczający (poszedłBYM, itd.)

By Bartek Czekała

W języku niemieckim istnieją dwa tryby przypuszczające. W tej lekcji skupimy się na tym, który dominuje w użyciu. Nazywa się on Konjunktiv II. W języku polskim tryb przypuszczający wyrażamy „BYSIOWANIEM”, czyli używaniem końcówek „-bym,”, „byś”, „-byście”, itd. przy czasownikach. Konditional I odbiega tu od naszego języka ojczystego jest natomiast identyczny ze sposobem tworzenia przypuszczeń w języku […]

Czytaj dalej!

Czasowniki modalne

By Bartek Czekała

Czasowniki modalne należą do najprzydatniejszych słów, jakich można się nauczyć w dowolnym języku. Szansa na to, że wypowiemy więcej niż parę zdań bez użycia, któregokolwiek z nich jest niezmiernie niska. Właśnie dlatego powinieneś skoncentrować się na ich szybkiej aktywacji i automatyzacji. Dzięki nim bardzo szybko poprawisz płynność swoich wypowiedzi. Oto czasowniki modalne i ich odmiany: Zwróć uwagę […]

Czytaj dalej!

Zadawanie pytań zamkniętych i otwartych

By Bartek Czekała

 W języku niemieckim możemy zadawać pytania na parę różnych sposobów. Zacznijmy od najprostszej metody, która występuje również w naszym języku ojczystym. 1. Zadawanie pytań poprzez zmianę intonacji W pierwszym sposobie pytanie zadajemy poprzez dodani intonacji pytającej do zdania oznajmującego.Du willst etwas essen? (chcesz coś zjeść?)Du machst heute abend etwas? (robisz coś dziś wieczorem?)Banał, prawda? Ten sposób […]

Czytaj dalej!

Czas przyszły (futur I)

By Bartek Czekała

Czas przyszły Futur 1 nie powinien sprawić Ci żadnych kłopotów. Używamy go, gdy mówimy o wydarzeniach lub czynnościach mających odbyć się w przyszłości (faktycznie lub przypuszczalnie). Tworzymy go poprzez odmianę czasownika WERDEN przez osoby oraz umieszczenie bezokolicznika na końcu zdania. Futur I = werden + bezokolicznik (Infinitiv I Aktiv)  WERDEN przez osoby odmienia się w następujący […]

Czytaj dalej!

Zaimki dopełnienia

By Bartek Czekała

Zaimki dopełnienia zwane są również zaimkami osobowymi w formie dopełnienia. Są to odpowiedniki takich polskich słów, jak „mnie, mi”, itd. w zależności od przypadku, przez które są odmienione. Mimo że używanie tych form może wydawać się początkowo zagmatwane, to w praktyce jest ono dużo łatwiejsze niż w języku polskim ponieważ mamy do czynienia z dwoma odmianami […]

Czytaj dalej!

Zaimki dzierżawcze

By Bartek Czekała

Zaimki dzierżawcze określają przynależność rzeczownika. Zastępują one w zdaniu rodzajniki określone, jak i nieokreślone (der, die, das, ein, eine, etc.). Mówiąc po chłopsku są to słowa takie jak „mój, „twój”, itd.Oto ich podstawowe formy dla odpowiednich zaimków osobowych. ich – mein (mój, moja, moje)du – dein (twój, twoja, twoje)er – sein (jego)sie – ihr (jej)es […]

Czytaj dalej!

Spójniki

By Bartek Czekała

 W poprzedniej lekcji zajęliśmy się trzema rodzajami szyków zdania w języku niemieckim. Same spójniki potraktowaliśmy trochę po macoszemu. Czas nadrobić te przeoczenie! Dlaczego spójniki są takie ważne? Zanim na dobre zaczniemy, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na to, jak ważne są spójniki. Większość osób, które miałem przyjemność w życiu uczyć chcę brzmieć mądrze, jak najszybciej. Jest to […]

Czytaj dalej!
>