Pytania konwersacyjne – Zakupy

 • How do you feel about buying products that are made with artificial colors or flavors? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów wykonanych ze sztucznych barwników lub smaków?)
 • What is your opinion on buying products that are sold as "green" or environmentally friendly? (Jaka jest twoja opinia na temat kupowania produktów sprzedawanych jako „zielone” lub przyjazne dla środowiska?)
 • How do you feel about buying products that are made with non-organic ingredients? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów wykonanych z niefirmowanych składników?)
 • How do you feel about buying products that are made with artificial sweeteners or sugar substitutes? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów wykonanych ze sztucznych słodzików lub substytutów cukru?)
 • What is your opinion on buying products that are made with microplastics? (Jaka jest twoja opinia na temat kupowania produktów wykonanych z mikroplastiku?)
 • What is your opinion on buying products that are made with sustainable materials? (Jaka jest twoja opinia na temat kupowania produktów z materiałów zrównoważonych?)
 • What is your opinion on buying products that are made with palm oil? (Jaka jest twoja opinia na temat kupowania produktów wykonanych z oleju palmowego?)
 • How do you feel about buying items that are made with artificial ingredients or preservatives? (Jakie masz odczucia co do kupowania rzeczy wykonanych z sztucznych składników lub konserwantów?)
 • How do you feel about buying products that are made with sustainable materials, such as bamboo or hemp? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów wykonanych z materiałów zrównoważonych, takich jak bambus czy konopie?)
 • What is your opinion on buying products that are made with single-use plastics? (Jaka jest twoja opinia na temat kupowania produktów wykonanych z jednorazowych plastików?)
 • How do you feel about buying products that are made with recycled materials? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów wykonanych z materiałów z recyklingu?)
 • How do you feel about buying items that are made with animal products? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów pochodzenia zwierzęcego?)
 • How do you feel about purchasing eco-friendly products? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów ekologicznych?)
 • How do you feel about buying products from companies that have a history of unethical practices? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów od firm, które mają historię nieetycznych praktyk?)
 • What is your opinion on buying items with packaging that is not environmentally friendly? (Jaka jest twoja opinia na temat kupowania rzeczy z opakowaniami, które nie są przyjazne dla środowiska?)
 • What is your opinion on buying products that are made locally? (Jaka jest twoja opinia na temat kupowania produktów z lokalnych źródeł?)
 • How do you feel about buying products that have been refurbished or reconditioned? (Jakie masz uczucia do kupowania produktów po renowacji lub odnowieniu?)
 • Do you ever shop at farmers markets or local craft fairs? (Czy kiedykolwiek robisz zakupy na lokalnych targach  lub lokalnych jarmarkach rzemieślniczych?)
 • How do you feel about buying products that are made with genetically modified organisms (GMOs)? (Jakie masz uczucia do kupowania produktów wykonanych z genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO)?)
 • What is your opinion on buying products that are made with organic ingredients? (Jaka jest twoja opinia na temat kupowania produktów wykonanych z organicznych składników?)
 • What is your opinion on buying products that are fair trade or ethically sourced? (Jaka jest twoja opinia na temat kupowania produktów, które są uczciwie wyprodukowane lub pozyskiwane?)
 • How do you feel about buying products that are made with palm oil? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów wykonanych z oleju palmowego?)
 • How do you feel about buying products that are made with plastic? (Jakie masz uczucia do kupowania produktów wykonanych z plastiku?)
 • What is your opinion on buying products that are made with natural or non-toxic materials? (Jaka jest twoja opinia na temat kupowania produktów wykonanych z naturalnych lub nietoksycznych materiałów?)
 • How do you feel about buying products that are made in countries with poor labor practices? (Jakie masz uczucia do kupowania produktów wykonanych w krajach z nieodpowiednimi praktykami w zakresie pracy?)
 • What is your opinion on buying products that are advertised as "green" or environmentally friendly? (Jaka jest Twoja opinia na temat kupowania produktów reklamowanych jako „zielone” lub przyjazne dla środowiska?)
 • How do you feel about buying products that are made with artificial ingredients or preservatives? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów wykonanych z sztucznych składników lub konserwantów?)
 • How do you feel about buying products that are made with animal products, such as leather or fur? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów wykonanych z produktów zwierzęcych, takich jak skóra czy futro?)
 • How do you feel about buying products from companies with controversial business practices? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów od firm o kontrowersyjnych praktykach biznesowych?)
 • How do you feel about buying products that are made with recycled materials? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów wykonanych z recyklingowanych materiałów?)
 • How do you feel about buying products that are made with synthetic materials, such as polyester or nylon? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów wykonanych z materiałów syntetycznych, takich jak poliester czy nylon?)
 • How do you feel about buying products that are made with animal products, such as leather or fur? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów wykonanych z produktów zwierzęcych, takich jak skóra czy futro?)

 • What is the most expensive item of clothing you have ever bought? (Co było najdroższym elementem garderoby, który kiedykolwiek kupiłeś?)
 • What is your opinion on buying luxury items? (Jaka jest twoja opinia na temat kupowania luksusowych przedmiotów?)
 • What is the most expensive piece of furniture you have ever purchased? (Jaki był najdroższy mebel, który kiedykolwiek kupiłeś?)
 • What is the most unique piece of art you have ever bought? (Co było najbardziej unikatowym dziełem sztuki, które kiedykolwiek kupiłeś?)
 • What is the most expensive home appliance you have ever purchased? (Jaki był najdroższy sprzęt AGD, który kiedykolwiek kupiłeś?)
 • What is the most expensive piece of jewelry you have ever bought? (Co było najdroższą biżuterią, którą kiedykolwiek kupiłeś?)
 • How do you feel about buying products that are sold in limited edition or as collector's items? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów sprzedawanych w edycji limitowanej lub jako przedmioty kolekcjonerskie?)
 • What is the most expensive piece of clothing or accessory you have ever bought? (Co było najdroższym ubraniem lub dodatkiem, który kiedykolwiek kupiłeś?)
 • What is the most expensive car you have ever purchased? (Jaki był najdroższy samochód, który kiedykolwiek kupiłeś?)
 • What is the most expensive piece of technology you have ever bought? (Co było najdroższym urządzeniem elektronicznym, które kiedykolwiek kupiłeś?)
 • What is the most expensive thing you've ever bought? (Co najdroższego kiedykolwiek kupiłeś?)
 • What is the most expensive piece of furniture you have ever bought? (Co było najdroższym meblem, który kiedykolwiek kupiłeś?)
 • How do you feel about buying things that are on clearance or discounted? (Jakie masz uczucia do kupowania rzeczy, które są przecenione lub objęte promocją?)
 • What is the most expensive electronic item you have ever bought? (Co było najdroższym urządzeniem elektronicznym, jakie kiedykolwiek kupiłeś?)
 • How do you decide where to shop? (Jak decydujesz, gdzie zrobić zakupy?)
 • Do you prefer to shop during sales or at regular prices? (Wolisz robić zakupy podczas wyprzedaży, czy po regularnych cenach?)
 • What is the most valuable antique or collectible item you have ever bought? (Co było najcenniejszym antykiem lub przedmiotem kolekcjonerskim, który kiedykolwiek kupiłeś?)
 • How do you feel about buying products that are sold as "luxury" items? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów sprzedawanych jako „luksusowe”?)
 • What is the most expensive tech item you have ever purchased? (Jaki był najdroższy produkt technologiczny, który kiedykolwiek kupiłeś?)
 • Do you ever buy products based on their brand reputation, even if you haven't tried the product before? (Czy kiedykolwiek kupujesz produkty ze względu na renomę marki, nawet jeśli nie próbowałeś wcześniej danego produktu?)
 • What is the most unique piece of home decour you have ever bought? (Co było najbardziej unikalną ozdobą do domu, którą kiedykolwiek kupiłeś?)
 • What is your opinion on buying products that are endorsed by celebrities or influencers? (Jaka jest Twoja opinia na temat kupowania produktów reklamowanych przez celebrytów lub influencerów?)
 • What is your opinion on buying products that are sold exclusively online, without the ability to see or touch them beforehand? (Jaka jest Twoja opinia na temat kupowania produktów sprzedawanych wyłącznie online, bez możliwości ich wcześniejszego zobaczenia lub dotknięcia?)
 • What is the most expensive piece of jewelry you have ever purchased? (Jaka była najdroższa biżuteria, którą kiedykolwiek kupiłeś?)
 • Do you ever buy items that are on sale, even if you don't need them at the moment? (Czy kiedykolwiek kupujesz rzeczy na wyprzedaży, nawet jeśli nie są one w danej chwili potrzebne?)
 • How do you feel about buying items in bulk? (Jakie masz odczucia co do kupowania rzeczy w dużych ilościach?)
 • How do you feel about shopping for gifts for others? (Jakie masz odczucia co do robienia zakupów prezentowych dla innych?)
 • How often do you go shopping? (Jak często robisz zakupy?)
 • What is your favorite thing to shop for? (Co najbardziej lubisz kupować?)
 • What are some popular shopping destinations in your city? (Jakie są popularne miejsca na zakupy w Twoim mieście?)
 • What is the most important factor for you when shopping? (Co jest dla ciebie najważniejsze podczas zakupów?)
 • Do you make a shopping list before going to the store? (Czy robisz listę zakupów przed pójściem do sklepu?)
 • Do you prefer cash or card when shopping? (Wolisz płacić gotówką czy kartą podczas zakupów?)
 • How do you budget for your shopping trips? (Jak planujesz swój budżet na zakupy?)
 • Have you ever regretted a purchase? (Czy kiedykolwiek żałowałeś jakiegoś zakupu?)
 • What's your favorite type of store to shop at? (Jakiego rodzaju sklep lubisz najbardziej?)
 • What is the last thing you bought? (Co ostatnio kupiłeś?)
 • Do you buy things impulsively or do you always think things through? (Czy kupujesz rzeczy impulsywnie, czy zawsze zastanawiasz się przed zakupem?)
 • What is your opinion on online shopping versus in-store shopping? (Jaka jest twoja opinia na temat zakupów online w porównaniu do zakupów w sklepie stacjonarnym?)
 • Do you like to browse or do you prefer to go in with a specific item in mind? (Lubisz przeglądać czy wolisz wchodzić do sklepu z konkretnym produktem na myśli?)
 • How do you feel about buying generic or store-brand products? (Jakie masz uczucia co do kupowania produktów marki własnej sklepu?)
 • How do you feel about buying products that are made in other countries? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów z innych krajów?)
 • What is the most interesting thing you have ever found while shopping? (Co było najbardziej interesującą rzeczą, jaką znalazłeś podczas zakupów?)
 • Do you prefer shopping alone or with someone else? (Wolisz robić zakupy sam, czy z kimś innym?)
 • Do you ever buy items that are out of season? (Czy kiedykolwiek kupujesz rzeczy, które są poza sezonem?)
 • What is the most unique souvenir you have ever purchased while traveling? (Co było najbardziej unikalną pamiątką, którą kupiłeś podczas podróży?)
 • How do you feel about shopping at big-box stores versus small businesses? (Jakie masz uczucia do robienia zakupów w dużych sklepach typu hipermarket w porównaniu z małymi lokalnymi biznesami?)
 • What is your opinion on buying products that are made by small businesses or independent artists? (Jaka jest Twoja opinia na temat kupowania produktów, które są wyprodukowane przez małe firmy lub niezależnych artystów?)
 • Do you ever buy items that are not necessary, but you just want them? (Czy kiedykolwiek kupujesz rzeczy, które nie są niezbędne, ale po prostu chcesz je mieć?)
 • What is your opinion on buying generic versus brand-name products? (Jaka jest twoja opinia na temat kupowania produktów marki własnej w porównaniu do marek znanych z nazwy?)
 • How do you feel about shopping for groceries? (Jakie masz odczucia co do robienia zakupów spożywczych?)
 • Do you ever buy items at a flea market or garage sale? (Czy kiedykolwiek kupujesz rzeczy na pchlim targu lub na wyprzedaży garażowej?)
 • What is your opinion on buying generic or store-brand products instead of name-brand products? (Jaka jest Twoja opinia na temat kupowania produktów generycznych lub marek sklepowych zamiast produktów markowych?)
 • How do you feel about buying products that are imported from other countries? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów importowanych z innych krajów?)
 • Do you ever buy products based on their packaging or design rather than their actual function or quality? (Czy kiedykolwiek kupujesz produkty ze względu na ich opakowanie lub design, a nie na ich rzeczywistą funkcję lub jakość?)
 • How do you feel about buying items online versus in-person at a physical store? (Jakie masz odczucia co do kupowania rzeczy online w porównaniu z kupowaniem w sklepie stacjonarnym?)
 • Have you ever had a bad experience while shopping? (Czy miałeś kiedykolwiek złe doświadczenia podczas zakupów?)
 • Do you ever haggle when shopping? (Czy negocjujesz ceny podczas zakupów?)
 • What do you think of loyalty programs? (Co sądzisz o programach lojalnościowych?)
 • How do you feel about shopping during the holiday season? (Jakie masz odczucia do robienia zakupów w sezonie świątecznym?)
 • What is your favorite shopping memory? (Jakie jest twoje ulubione wspomnienie związane z zakupami?)
 • Do you ever compare prices before making a purchase? (Czy porównujesz ceny przed dokonaniem zakupu?)
 • What is your favorite thing to buy on sale? (Co lubisz najbardziej kupować na wyprzedażach?)
 • Do you like to shop alone or with others? (Lubisz robić zakupy sam czy z innymi?)
 • How do you handle pushy salespeople? (Jak radzisz sobie z natarczywymi sprzedawcami?)
 • Do you prefer shopping online or in physical stores? (Wolisz robić zakupy online, czy w sklepach stacjonarnych?)
 • How do you decide what to buy? (Jak decydujesz, co kupić?)
 • Do you prefer big chain stores or small independent shops? (Wolisz sieciówki, czy małe niezależne sklepy?)
 • Do you ever buy second-hand items? (Czy kiedykolwiek kupujesz rzeczy używane?)
 • What is the most unique or unusual thing you have ever bought while shopping? (Co najbardziej unikalnego lub nietypowego kupiłeś podczas zakupów?)
 • What is the biggest impulse buy you have ever made? (Jaki był twój największy zakup zrobiony pod wpływem impulsu?)
 • How do you feel about using coupons or discount codes when shopping? (Jakie masz odczucia co do korzystania z kuponów lub kodów rabatowych podczas zakupów?)
 • Do you ever shop at thrift stores or consignment shops? (Czy kiedykolwiek robisz zakupy w sklepach z odzieżą używaną lub komisach?)
 • What is the most important factor for you when shopping for clothes? (Co jest dla ciebie najważniejsze podczas zakupów odzieżowych?)
 • What is your favorite store to shop at and why? (Jaki jest twój ulubiony sklep do robienia zakupów i dlaczego?)
 • Do you ever shop for items online that you can't find in stores? (Czy kiedykolwiek robisz zakupy online po rzeczy, których nie można znaleźć w sklepach stacjonarnych?)
 • What is the most unusual food item you have ever bought at a grocery store? (Co było najbardziej nietypowym produktem spożywczym jaki kupiłeś w sklepie spożywczym?)
 • How do you feel about buying second-hand items? (Jakie masz odczucia co do kupowania używanych rzeczy?)
 • How do you feel about shopping for items that are on backorder or out of stock? (Jakie masz odczucia co do kupowania rzeczy, które są w przedsprzedaży lub są niedostępne w sklepie?)
 • Do you prefer to buy items that are trendy or classic and timeless? (Wolisz kupować modne, czy klasyczne i ponadczasowe rzeczy?)
 • Do you ever buy products based on celebrity endorsements or advertisements? (Czy kiedykolwiek kupujesz produkty na podstawie zaleceń celebrytów lub reklam?)
 • What is the most unusual item you have ever bought at a thrift store or consignment shop? (Co było najbardziej nietypowym przedmiotem, który kiedykolwiek kupiłeś w sklepie z odzieżą używaną lub komisie?)
 • What was the last thing you bought? (Co było ostatnią rzeczą, jaką kupiłeś?)
 • What is the most unusual piece of clothing you have ever bought? (Jaka jest najbardziej unikatowa część garderoby, jaką kiedykolwiek kupiłeś?)
 • How do you feel about buying secondhand items, such as clothing or furniture? (Jakie masz odczucia co do kupowania używanych rzeczy, takich jak ubrania czy meble?)
 • How do you feel about buying products that are made with recycled materials? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów wykonanych z materiałów z recyklingu?)
 • What is your opinion on buying products that are made locally, rather than from larger, multinational companies? (Jaka jest Twoja opinia na temat kupowania produktów wykonanych lokalnie, zamiast od większych, międzynarodowych firm?)
 • How do you feel about buying products that are sold in bulk or in large quantities? (Jakie masz odczucia co do kupowania produktów sprzedawanych hurtowo lub w dużych ilościach?)
 • How do you feel about buying items online versus in-person at a physical store? (Jakie masz odczucia co do kupowania rzeczy online w porównaniu z kupowaniem w sklepie stacjonarnym?)

>