Pytania konwersacyjne – Urodziny

BIRTHDAYS - Urodziny

 • When is your birthday? - Kiedy masz urodziny?
 • How old are you turning this year? - Ile lat kończysz w tym roku?
 • What is your favorite way to celebrate your birthday? - Jaki jest Twój ulubiony sposób na świętowanie urodzin?
 • Do you usually have a birthday party? - Czy zazwyczaj obchodzisz przyjęcie urodzinowe?
 • What was your most memorable birthday celebration? - Jakie było Twoje najbardziej pamiętne świętowanie urodzin?
 • What is your favorite birthday memory? - Jaki jest Twoje ulubione wspomnienie z urodzin?
 • Are you planning a special birthday celebration this year? - Planujesz szczególne świętowanie urodzin w tym roku?
 • What is the best birthday gift you have ever received? - Jaki był najlepszy prezent urodzinowy, jaki kiedykolwiek dostałeś?
 • How do you like to decorate for your birthday party? - Jak lubisz dekorować swoje przyjęcie urodzinowe?
 • Do you prefer small, intimate gatherings or big birthday bashes? - Wolisz małe, kameralne spotkania, czy duże przyjęcia urodzinowe?
 • What is your favorite flavor of birthday cake? - Jaki jest Twój ulubiony smak tortu urodzinowego?
 • Do you have any birthday traditions in your family? - Czy macie jakieś rodzinne tradycje związane z urodzinami?
 • What is the earliest birthday party you remember attending? - Jakie jest najwcześniejsze przyjęcie urodzinowe, na którym byłeś?
 • Do you like surprises on your birthday? - Czy lubisz niespodzianki z okazji urodzin?
 • What is your favorite birthday song? - Jaka jest Twoja ulubiona piosenka urodzinowa?
 • Have you ever had a themed birthday party? If so, what was the theme? - Czy kiedykolwiek miałeś przyjęcie urodzinowe w konkretnym stylu? Jeśli tak, jaki był jego temat?
 • What is your zodiac sign? - Jaki jest Twój znak zodiaku?
 • How do you usually spend your birthday? - Jak zazwyczaj spędzasz swoje urodziny?
 • Do you like receiving birthday cards? - Czy lubisz dostawać kartki urodzinowe?
 • Have you ever had a surprise party thrown for you? - Czy kiedykolwiek organizowano dla Ciebie niespodziewane przyjęcie urodzinowe?
 • What is the most unique birthday gift you have ever received? - Jaki był najbardziej wyjątkowy prezent urodzinowy, jaki kiedykolwiek dostałeś?
 • Do you enjoy being the center of attention on your birthday? - Czy lubisz być w centrum uwagi w dniu swoich urodzin?
 • What is your favorite birthday dessert? - Jaki jest twój ulubiony deser urodzinowy?
 • How far in advance do you start planning your birthday celebration? - Jak wcześnie zaczynasz planować swoje urodziny?
 • Do you prefer homemade or store-bought birthday cakes? - Wolisz torty urodzinowe domowej roboty, czy kupowane w sklepie?
 • What is your dream birthday destination? - Jaki jest Twój wymarzony cel podróży na urodziny?
 • Have you ever had a birthday surprise that didn't go as planned? - Czy kiedykolwiek miała miejsce niespodzianka urodzinowa, która nie wyszła zgodnie z planem?
 • What is the most extravagant birthday party you have attended? - Jaki był najbardziej ekstrawagancki bal urodzinowy, na którym byłeś?
 • Do you enjoy giving gifts to others on your birthday? - Czy lubisz obdarowywać innych prezentami w dniu swoich urodzin?
 • What is your favorite birthday tradition? - Jaka jest Twoja ulubiona tradycja związana z urodzinami?

 • Do you like having a themed birthday cake? - Czy lubisz mieć tort urodzinowy w konkretnym stylu?
 • What is the best birthday party game you have played? - Jaka jest najlepsza gra, w jaką grałeś na przyjęciu urodzinowym?
 • Do you have a birthday wish list? - Czy masz listę życzeń na urodziny?
 • How do you feel about getting older on your birthday? - Jak się czujesz, starzejąc się w dniu swoich urodzin?
 • Have you ever had a surprise birthday trip? - Czy kiedykolwiek miała miejsce niespodziewana wycieczka z okazji Twoich urodzin?
 • What is the most thoughtful birthday gift you have received? - Jaki był najbardziej przemyślany prezent urodzinowy, jaki otrzymałeś?
 • Do you like blowing out candles on your birthday cake? - Czy lubisz zdmuchiwać świeczki na swoim torcie urodzinowym?
 • What is your favorite birthday memory from your childhood? - Jaki jest Twoje ulubione wspomnienie z dzieciństwa związane z urodzinami?
 • Do you usually make a birthday wish when you blow out the candles? - Czy zazwyczaj składasz życzenie, gdy zdmuchujesz świeczki?
 • What is your favorite birthday activity? - Jaka jest Twoja ulubiona aktywność związana z urodzinami?
 • Have you ever had a birthday celebration at a restaurant? - Czy kiedykolwiek świętowałeś urodziny w restauracji?
 • What is the biggest birthday cake you have ever seen? - Jaki był największy tort urodzinowy, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Do you like receiving surprise birthday presents? - Czy lubisz dostawać niespodziewane prezenty urodzinowe?
 • What is your favorite birthday memory from your teenage years? - Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie z okresu nastoletniego, związane z urodzinami?
 • Have you ever had a surprise birthday celebration at work/school? - Czy kiedykolwiek miała miejsce niespodziewana uroczystość urodzinowa w Twojej pracy/szkole?
 • What is your favorite birthday memory from your twenties? - Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie urodzinowe z wieku dwudziestu lat?
 • Do you like organizing surprise parties for other people's birthdays? - Czy lubisz organizować niespodziankowe przyjęcia urodzinowe dla innych?
 • What is the most unique birthday party venue you have been to? - Jaka była najbardziej nietypowa lokalizacja przyjęcia urodzinowego, na którym byłeś?
 • How do you feel about sharing your birthday with a famous person? - Jak się czujesz, dzieląc swoje urodziny ze znaną osobą?
 • Have you ever received a birthday gift that made you cry? - Czy kiedykolwiek dostałeś prezent urodzinowy, który sprawił, że płakałeś?
 • What is the most adventurous activity you have done on your birthday? - Jaka była najbardziej przygodowa aktywność, jaką podjąłeś w swoje urodziny?
 • Do you prefer a quiet celebration or a lively party on your birthday? - Wolisz cichą celebrację, czy głośne przyjęcie w dniu swoich urodzin?
 • What is the best birthday surprise you have given to someone else? - Jaka była najlepsza niespodzianka urodzinowa, jaką zrobiłeś dla kogoś innego?
 • Have you ever celebrated your birthday in a different country? - Czy kiedykolwiek świętowałeś swoje urodziny w innym kraju?
 • What is your favorite birthday memory from your thirties? - Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie urodzinowe z wieku trzydziestu lat?
 • Do you like receiving practical gifts or sentimental ones on your birthday? - Czy wolisz dostawać praktyczne prezenty, czy te, które mają wartość sentymentalną?
 • How do you feel about surprise birthday parties in general? - Jak ogólnie czujesz się z niespodziewanymi przyjęciami urodzinowymi?
 • What is the most memorable birthday cake you have ever had? - Jaki był najbardziej pamiętny tort urodzinowy, jaki kiedykolwiek miałeś?
 • Have you ever had a birthday celebration on a boat? - Czy kiedykolwiek obchodziłeś urodziny na łodzi?
 • What is your favorite birthday memory from your forties? - Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie urodzinowe z wieku czterdziestu lat?

 • How do you feel about receiving money as a birthday gift? - Jak się czujesz, dostając pieniądze jako prezent urodzinowy?
 • Have you ever had a joint birthday celebration with a friend or family member? - Czy kiedykolwiek obchodziłeś wspólne urodziny z przyjacielem, lub członkiem rodziny?
 • What is your favorite birthday memory from your fifties? - Jaki jest Twoje ulubione wspomnienie urodzinowe z wieku pięćdziesięciu lat?
 • Do you like having surprise guests at your birthday party? - Czy lubisz mieć niespodziewanych gości na swoim przyjęciu urodzinowym?
 • What is the most creative birthday invitation you have ever received? - Jakie było najbardziej kreatywne zaproszenie na urodziny, jakie kiedykolwiek dostałeś?
 • How do you feel about birthday wishes posted on social media? - Jak się czujesz z życzeniami urodzinowymi publikowanymi na portalach społecznościowych?
 • Have you ever celebrated your birthday at an amusement park? - Czy kiedykolwiek świętowałeś swoje urodziny w parku rozrywki?
 • What is your favorite birthday memory from your sixties? - Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie urodzinowe z wieku sześćdziesięciu lat?
 • Do you prefer surprises or knowing the plans for your birthday in advance? - Wolisz niespodzianki, czy wiedzieć o planach na swoje urodziny wcześniej?
 • What is the most unusual birthday gift you have ever received? - Jaki był najbardziej niezwykły prezent urodzinowy, jaki kiedykolwiek dostałeś?
 • How do you feel about birthday decorations like balloons and streamers? - Jakie masz uczucia wobec dekoracji urodzinowych, takich jak balony i serpentyny?
 • Have you ever had a surprise birthday serenade? - Czy kiedykolwiek dostałeś niespodziewany występ muzyczny z okazji urodzin?
 • Do you like receiving handmade gifts for your birthday? - Czy lubisz dostawać ręcznie zrobione prezenty z okazji urodzin?
 • How do you feel about birthday traditions from different cultures? - Jak się czujesz wobec tradycji urodzinowych z różnych kultur?
 • Have you ever had a surprise birthday weekend getaway? - Czy kiedykolwiek miałeś niespodziewany wyjazd na weekend z okazji urodzin?
 • How do you feel about surprise birthday parties in general? - Jak ogólnie czujesz się z niespodziewanymi przyjęciami urodzinowymi?
 • Do you enjoy organizing surprise parties for your loved ones' birthdays? - Czy lubisz organizować niespodziankowe przyjęcia urodzinowe dla bliskich?
 • How do you feel about birthday gifts that are experiences rather than physical items? - Jak się czujesz z prezentami urodzinowymi, które są doświadczeniami, a nie fizycznymi przedmiotami?
 • Have you ever had a surprise birthday celebration thrown by your colleagues? - Czy kiedykolwiek miało miejsce niespodziewane przyjęcie urodzinowe zorganizowane przez kolegów z pracy?
 • What is the most meaningful birthday gift you have ever given to someone? - Jaki był najbardziej znaczący prezent urodzinowy, jaki kiedykolwiek komuś podarowałeś?
 • Do you like having a themed dress code for your birthday party? - Czy lubisz mieć określony temat dress code'u na swoim przyjęciu urodzinowym?
 • How do you feel about surprise birthday visits from friends or family who live far away? - Jak się czujesz z niespodziewanymi wizytami przyjaciół, lub rodziny mieszkających daleko, w dniu urodzin?
 • What is the most extravagant birthday gift you have ever given to someone? - Jaki był najbardziej ekstrawagancki prezent urodzinowy, jaki kiedykolwiek komuś podarowałeś?
 • Have you ever had a birthday celebration where you traveled to a different city or country? - Czy kiedykolwiek świętowałeś urodziny, podróżując do innego miasta, lub kraju?
 • What is your favorite birthday memory from your childhood? - Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie urodzinowe z dzieciństwa?
 • Do you enjoy receiving surprise birthday parties or do you prefer to be involved in the planning? - Czy lubisz niespodziewane przyjęcia urodzinowe, czy wolisz brać udział w ich planowaniu?
 • How do you feel about birthday celebrations that last for an entire week instead of just one day? - Jak się czujesz z okazji obchodzenia tygodniowych urodzinowych obchodów, zamiast tylko przez jeden dzień?
 • Have you ever had a surprise birthday celebration organized by your friends or family? - Czy kiedykolwiek miało miejsce niespodziewane przyjęcie urodzinowe zorganizowane przez przyjaciół lub rodzinę?
 • What is the most meaningful birthday message or card you have ever received? - Jaka była najbardziej znacząca wiadomość, lub kartka urodzinowa, jaką kiedykolwiek dostałeś?
 • Do you like having a birthday countdown leading up to your special day? - Czy lubisz odliczać dni poprzedzające Twój szczególny dzień?

>