Pytania konwersacyjne – Telewizja

TELEVISION - Telewizja

 • What is your favorite TV show? - Jaki jest twój ulubiony program telewizyjny?
 • Do you watch TV every day? - Czy oglądasz telewizję codziennie?
 • How many hours a day do you spend watching TV? - Ile godzin dziennie spędzasz na oglądaniu telewizji?
 • What TV channels do you watch the most? - Które stacje telewizyjne oglądasz najczęściej?
 • Have you ever been a participant in a TV show? - Czy kiedykolwiek byłeś uczestnikiem programu telewizyjnego?
 • What's your opinion on reality TV shows? - Jakie jest twoje zdanie na temat programów typu reality show?
 • Do you prefer watching TV series or movies? - Wolisz oglądać seriale czy filmy?
 • Have you ever binge-watched a TV series? - Czy kiedykolwiek pochłonąłeś serial w jednym ciągu?
 • Do you think TV commercials are effective? - Uważasz, że reklamy telewizyjne są skuteczne?
 • What's the funniest TV show you've ever watched? - Jaki był najzabawniejszy program telewizyjny, jaki kiedykolwiek oglądałeś?
 • How often do you watch the news on TV? - Jak często oglądasz wiadomości w telewizji?
 • Do you think TV influences people's behavior? - Uważasz, że telewizja wpływa na zachowanie ludzi?
 • What's the most memorable TV moment for you? - Jaki moment telewizyjny jest dla ciebie najbardziej pamiętny?
 • Do you think TV shows accurately represent real life? - Uważasz, że programy telewizyjne dokładnie odzwierciedlają życie?
 • What's your favorite TV genre? - Jaki jest twój ulubiony gatunek telewizyjny?
 • Have you ever watched a TV show that made you cry? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny, który wywołał u ciebie łzy?
 • Do you have a favorite TV presenter? - Czy masz ulubionego prezentera telewizyjnego?
 • What's the most popular TV show in your country? - Jaki jest najpopularniejszy program telewizyjny w Twoim kraju?
 • Have you ever watched a TV show that was based on a book? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny oparty na książce?
 • Do you think TV has a negative impact on society? - Uważasz, że telewizja ma negatywny wpływ na społeczeństwo?
 • What's the most educational TV show you've ever watched? - Jaki był najbardziej edukacyjny program telewizyjny, jaki kiedykolwiek oglądałeś?
 • Do you watch TV shows online or on a traditional television set? - Oglądasz seriale online, czy na tradycyjnym telewizorze?
 • What was the first TV show you remember watching? - Jaki był pierwszy program telewizyjny, który pamiętasz?
 • Do you prefer watching TV alone or with company? - Wolisz oglądać telewizję sam, czy w towarzystwie?
 • What's the most popular TV series of all time? - Jaki jest najpopularniejszy serial wszechczasów?
 • Do you think there are too many TV channels nowadays? -Uważasz, że obecnie jest zbyt wiele stacji telewizyjnych?
 • Have you ever watched a TV show that was cancelled too soon? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny, który został zbyt szybko anulowany?
 • What's your favorite TV theme song? - Jaki jest twój ulubiony utwór przewodni programu telewizyjnego?
 • Do you watch TV shows from other countries? - Czy oglądasz programy telewizyjne z innych krajów?
 • Have you ever participated in a TV show audience? - Czy kiedykolwiek byłeś w publiczności programu telewizyjnego?

 • What's the most addictive TV show you've ever watched? - Jaki jest najbardziej wciągający program telewizyjny, jaki kiedykolwiek oglądałeś?
 • Do you think TV violence has an impact on society? - Uważasz, że przemoc w telewizji ma wpływ na społeczeństwo?
 • What's the most underrated TV show in your opinion? - Jaki program telewizyjny według ciebie jest najbardziej niedoceniany?
 • Have you ever watched a TV show that was based on real events? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny oparty na prawdziwych wydarzeniach?
 • What's the most visually stunning TV show you've ever seen? - Jaki jest najbardziej wizualnie oszałamiający program telewizyjny, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Do you prefer watching TV live or recording shows to watch later? - Wolisz oglądać telewizję na żywo czy nagrywać programy, żeby obejrzeć je później?
 • What's your favorite TV comedy show? - Jaki jest twój ulubiony program komediowy?
 • Have you ever met a TV celebrity in person? - Czy kiedykolwiek spotkałeś w rzeczywistości gwiazdę telewizyjną?
 • Do you watch TV shows that are currently airing or do you prefer binge-watching completed series? - Oglądasz programy telewizyjne, które są aktualnie emitowane, czy wolisz oglądać kompletne serie?
 • Have you ever watched a TV show that was adapted from a foreign series? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny, który był adaptacją zagranicznego serialu?
 • What's your opinion on TV talent shows? - Jakie jest twoje zdanie na temat programów talent show?
 • Do you watch TV shows primarily for entertainment or educational purposes? - Czy oglądasz programy telewizyjne głównie dla rozrywki, czy dla celów edukacyjnych?
 • What's the most thought-provoking TV show you've ever watched? - Jaki jest najbardziej skłaniający do refleksji program telewizyjny, jaki kiedykolwiek oglądałeś?
 • Have you ever watched a TV show that was cancelled and then revived? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny, który został anulowany, a potem został przywrócony?
 • Do you think TV news is biased? - Uważasz, że wiadomości telewizyjne są stronnicze?
 • What's the most thrilling TV show you've ever watched? - Jaki jest najbardziej trzymający w napięciu program telewizyjny, jaki kiedykolwiek oglądałeś?
 • Do you prefer watching TV shows in their original language or with subtitles? - Wolisz oglądać programy telewizyjne w oryginalnym języku, czy z napisami?
 • What's the most overrated TV show in your opinion? - Jaki program telewizyjny według ciebie jest najbardziej przereklamowany?
 • Have you ever watched a TV show that had a disappointing ending? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny, który miał rozczarowujące zakończenie?
 • Do you follow TV show reviews or recommendations before deciding what to watch? - Czy śledzisz recenzje lub polecenia dotyczące programów telewizyjnych przed podjęciem decyzji, co obejrzeć?
 • What's your favorite TV crime/detective show? - Jaki jest twój ulubiony program kryminalny/detektywistyczny?
 • Have you ever watched a TV show that was critically acclaimed but you didn't enjoy? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny, który był uznawany za arcydzieło, ale tobie się nie podobał?
 • Do you prefer watching TV dramas or comedies? - Wolisz oglądać dramaty, czy komedie w telewizji?
 • What's the most binge-worthy TV show you've ever watched? Jaki jest najbardziej nadający się do maratonu oglądania program telewizyjny, jaki kiedykolwiek oglądałeś?
 • Do you watch TV shows on streaming platforms like Netflix or Hulu? - Czy oglądasz programy telewizyjne na platformach takich jak Netflix, czy Hulu?
 • What's the longest-running TV show you've ever watched? - Jaki jest najdłużej emitowany program telewizyjny, jaki kiedykolwiek oglądałeś?
 • Do you prefer watching TV shows that are based on true stories or fictional ones? - Wolisz oglądać programy telewizyjne oparte na prawdziwych historiach, czy fikcyjne?
 • Have you ever binge-watched a whole TV season in one day? - Czy kiedykolwiek pochłonąłeś cały sezon serialu w jeden dzień?
 • What's your favorite TV game show? - Jaki jest twój ulubiony teleturniej?
 • Do you watch TV shows from different decades, or do you mostly watch current ones? - Czy oglądasz programy telewizyjne z różnych dekad, czy głównie te aktualne?

 • What's the most heartwarming TV show you've ever watched? - Jaki jest najbardziej wzruszający program telewizyjny, jaki kiedykolwiek oglądałeś?
 • Do you think TV reality shows are scripted or unscripted? - Uważasz, że programy typu reality show są skryptowane, czy nie skryptowane?
 • What's the most mind-bending TV show you've ever seen? - Jaki jest najbardziej dezorientujący program telewizyjny, jaki kiedykolwiek oglądałeś?
 • Have you ever watched a TV show that had a major plot twist? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny, który miał znaczący zwrot akcji?
 • Do you watch TV shows that are based on comic books or superheroes? - Czy oglądasz programy telewizyjne oparte na komiksach lub superbohaterach?
 • What's your favorite TV talk show? - Jaki jest Twój ulubiony program typu talk-show?
 • Have you ever watched a TV show that was set in a different time period? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny, który rozgrywał się w innym okresie czasu?
 • Do you watch TV shows with your family? - Czy oglądasz programy telewizyjne z rodziną?
 • What's the most visually unappealing TV show you've ever watched? - Jaki jest najbardziej wizualnie nieatrakcyjny program telewizyjny, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Have you ever watched a TV show that was based on a true crime story? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny oparty na prawdziwej historii kryminalnej?
 • Do you watch TV shows that are targeted at a specific age group? - Czy oglądasz programy telewizyjne skierowane do określonej grupy wiekowej?
 • What's your favorite TV mini-series? - Jaki jest twój ulubiony miniserial telewizyjny?
 • Have you ever watched a TV show that was later adapted into a movie? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny, który został później zaadaptowany na film?
 • Do you watch TV shows that are based on historical events? - Czy oglądasz programy telewizyjne oparte na wydarzeniach historycznych?
 • What's the most visually stunning TV documentary you've ever seen? - Jaki jest najbardziej wizualnie oszałamiający program dokumentalny, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Do you watch TV shows that tackle social or political issues? - Czy oglądasz programy telewizyjne poruszające sprawy społeczne lub polityczne?
 • What's your favorite TV sitcom? - Jaki jest twój ulubiony sitcom telewizyjny?
 • Have you ever watched a TV show that was based on a video game? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny oparty na grze wideo?
 • Do you watch TV shows that explore science fiction or fantasy themes? - Czy oglądasz programy telewizyjne, które eksplorują tematykę science fiction lub fantasy?
 • What's the most underrated TV comedy show in your opinion? - Jaki jest według ciebie najbardziej niedoceniany program komediowy?
 • Have you ever watched a TV show that was banned or censored in your country? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny, który był zakazany lub cenzurowany w twoim kraju?
 • Do you watch TV shows that focus on food or cooking? - Czy oglądasz programy telewizyjne skupiające się na jedzeniu lub gotowaniu?
 • What's your favorite TV competition show? - Jaki jest twój ulubiony program telewizyjny z konkurowaniem między sobą?
 • Have you ever watched a TV show that was based on a true story from someone you know? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny oparty na prawdziwej historii kogoś, kogo znasz?
 • Do you watch TV shows that explore supernatural or paranormal themes? - Czy oglądasz programy telewizyjne, które eksplorują tematykę nadprzyrodzoną lub paranormalną?
 • What's the most emotionally impactful TV show you've ever watched? - Jaki jest najbardziej emocjonalnie wpływowy program telewizyjny, jaki kiedykolwiek oglądałeś?
 • Do you watch TV shows that focus on travel or exploration? - Czy oglądasz programy telewizyjne, które skupiają się na podróżach lub eksplorowaniu?
 • Have you ever watched a TV show that was set in a dystopian future? - Czy kiedykolwiek oglądałeś program telewizyjny, który rozgrywał się w przyszłości dystopijnej?
 • Do you watch TV shows that focus on political satire or social commentary? - Czy oglądasz programy telewizyjne, które skupiają się na satyrze politycznej lub komentarzu społecznym?
 • What's the most inspiring TV show you've ever watched? - Jaki jest najbardziej inspirujący program telewizyjny, jaki kiedykolwiek oglądałeś?

>