Pytania konwersacyjne – Opowiedz mi o…?

TELL ME ABOUT...? - Opowiedz mi o...?

 • Tell me about your favorite hobby. - Opowiedz mi o swoim ulubionym hobby.
 • Tell me about your dream vacation. - Opowiedz mi o swojej wymarzonej wakacyjnej podróży.
 • Tell me about your childhood. - Opowiedz mi o swoim dzieciństwie.
 • Tell me about your favorite book. - Opowiedz mi o swojej ulubionej książce.
 • Tell me about your career goals. - Opowiedz mi o swoich celach zawodowych.
 • Tell me about your best friend. - Opowiedz mi o swoim najlepszym przyjacielu.
 • Tell me about your favorite movie. - Opowiedz mi o swoim ulubionym filmie.
 • Tell me about your favorite restaurant. - Opowiedz mi o swojej ulubionej restauracji.
 • Tell me about your favorite holiday. - Opowiedz mi o swoim ulubionym święcie.
 • Tell me about your favorite food. - Opowiedz mi o swoim ulubionym jedzeniu.
 • Tell me about your favorite music genre. - Opowiedz mi o swoim ulubionym gatunku muzycznym.
 • Tell me about your favorite sports team. - Opowiedz mi o swojej ulubionej drużynie sportowej.
 • Tell me about your hometown. - Opowiedz mi o swoim rodzinnym mieście.
 • Tell me about your favorite actor/actress. - Opowiedz mi o swoim ulubionym aktorze/aktorce.
 • Tell me about your favorite TV show. - Opowiedz mi o swoim ulubionym programie telewizyjnym.
 • Tell me about your favorite animal. - Opowiedz mi o swoim ulubionym zwierzęciu.
 • Tell me about your favorite season. - Opowiedz mi o swojej ulubionej porze roku.
 • Tell me about your favorite historical figure. - Opowiedz mi o swojej ulubionej postaci historycznej.
 • Tell me about your favorite sport. - Opowiedz mi o swoim ulubionym sporcie.
 • Tell me about your favorite gadget. - Opowiedz mi o swoim ulubionym gadżecie.
 • Tell me about your favorite place to relax. - Opowiedz mi o swoim ulubionym miejscu do relaksu.
 • Tell me about your favorite fashion trend. - Opowiedz mi o swoim ulubionym trendzie modowym.
 • Tell me about your favorite superhero. - Opowiedz mi o swoim ulubionym superbohaterze.
 • Tell me about your favorite memory. - Opowiedz mi o swoim ulubionym wspomnieniu.
 • Tell me about your favorite quote. - Opowiedz mi o swoim ulubionym cytacie.
 • Tell me about your favorite app. - Opowiedz mi o swojej ulubionej aplikacji.
 • Tell me about your favorite social media platform. - Opowiedz mi o swojej ulubionej platformie mediów społecznościowych.
 • Tell me about your favorite historical period. - Opowiedz mi o swoim ulubionym okresie w historii.
 • Tell me about your favorite artist. - Opowiedz mi o swoim ulubionym artyście.
 • Tell me about your favorite poem. - Opowiedz mi o swoim ulubionym wierszu.

 • Tell me about your favorite fashion designer. - Opowiedz mi o swoim ulubionym projektancie mody.
 • Tell me about your favorite workout routine. - Opowiedz mi o swoim ulubionym planie treningowym.
 • Tell me about your favorite inspirational figure. - Opowiedz mi o swojej ulubionej inspirującej postaci.
 • Tell me about your favorite leisure activity. - Opowiedz mi o swojej ulubionej formie spędzania wolnego czasu.
 • Tell me about your favorite volunteer experience. - Opowiedz mi o swoim ulubionym doświadczeniu wolontariackim.
 • Tell me about your favorite historical event. - Opowiedz mi o swoim ulubionym wydarzeniu historycznym.
 • Tell me about your favorite type of art. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju sztuki.
 • Tell me about your favorite fashion brand. - Opowiedz mi o swojej ulubionej marce modowej.
 • Tell me about your favorite type of exercise. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju ćwiczeń.
 • Tell me about your favorite form of entertainment. - Opowiedz mi o swojej ulubionej formie rozrywki.
 • Tell me about your favorite childhood memory. - Opowiedz mi o swoim ulubionym wspomnieniu z dzieciństwa.
 • Tell me about your favorite historical monument. - Opowiedz mi o swoim ulubionym zabytku historycznym.
 • Tell me about your favorite social cause. - Opowiedz mi o swoim ulubionym celu społecznym.
 • Tell me about your favorite piece of art. - Opowiedz mi o swoim ulubionym dziele sztuki.
 • Tell me about your favorite fashion accessory. - Opowiedz mi o swoim ulubionym dodatku modowym.
 • Tell me about your favorite type of dance. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju tańca.
 • Tell me about your favorite travel destination. - Opowiedz mi o swoim ulubionym miejscu podróży.
 • Tell me about your favorite historical figure from your country. - Opowiedz mi o swojej ulubionej postaci historycznej z Twojego kraju.
 • Tell me about your favorite type of cuisine. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju kuchni.
 • Tell me about your favorite exercise equipment. - Opowiedz mi o swoim ulubionym sprzęcie do ćwiczeń.
 • Tell me about your favorite type of music instrument. - Opowiedz mi o swoim ulubionym instrumencie muzycznym.
 • Tell me about your favorite historical landmark. - Opowiedz mi o swoim ulubionym zabytku historycznym.
 • Tell me about your favorite type of exercise. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju ćwiczeń.
 • Tell me about your favorite genre of literature. - Opowiedz mi o swoim ulubionym gatunku literackim.
 • Tell me about your favorite painting. - Opowiedz mi o swoim ulubionym obrazie.
 • Tell me about your favorite type of cuisine. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju kuchni.
 • Tell me about your favorite historical era. - Opowiedz mi o swojej ulubionej epoce historycznej.
 • Tell me about your favorite music album. - Opowiedz mi o swoim ulubionym albumie muzycznym.
 • Tell me about your favorite natural wonder. - Opowiedz mi o swoim ulubionym cudzie natury.
 • Tell me about your favorite form of art. - Opowiedz mi o swojej ulubionej formie sztuki.
 • Tell me about your favorite historical battle. - Opowiedz mi o swojej ulubionej bitwie historycznej.
 • Tell me about your favorite musical. - Opowiedz mi o swoim ulubionym musicalu.
 • Tell me about your favorite type of photography. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju fotografii.
 • Tell me about your favorite mode of transportation. - Opowiedz mi o swoim ulubionym środku transportu.
 • Tell me about your favorite piece of jewelry. - Opowiedz mi o swoim ulubionym kawałku biżuterii.
 • Tell me about your favorite style of architecture. - Opowiedz mi o swoim ulubionym stylu architektonicznym.
 • Tell me about your favorite historical artifact. - Opowiedz mi o swoim ulubionym artefakcie historycznym.
 • Tell me about your favorite type of film. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju filmu.
 • Tell me about your favorite historical queen/king from your country. - Opowiedz mi o swojej ulubionej historycznej królowej/królu z Twojego kraju.
 • Tell me about your favorite type of car. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju samochodu.
 • Tell me about your favorite historical figure from ancient times. - Opowiedz mi o swojej ulubionej postaci historycznej z czasów starożytnych.
 • Tell me about your favorite type of video game. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju gry wideo.
 • Tell me about your favorite type of video game console. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju konsoli do gier wideo.
 • Tell me about your favorite fashion designer from your country. - Opowiedz mi o swoim ulubionym projektancie mody z Twojego kraju.
 • Tell me about your favorite type of photography subject. - Opowiedz mi o swoim ulubionym temacie fotografii.
 • Tell me about your favorite historical event from your country. - Opowiedz mi o swoim ulubionym wydarzeniu historycznym z Twojego kraju.
 • Tell me about your favorite type of outdoor activity. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju aktywności na świeżym powietrzu.
 • Tell me about your favorite historical figure from the 20th century. - Opowiedz mi o swojej ulubionej postaci historycznej z XX wieku.
 • Tell me about your favorite type of computer game. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju gry komputerowej.
 • Tell me about your favorite fashion trend from the past. - Opowiedz mi o swoim ulubionym trendzie modowym z przeszłości.
 • Tell me about your favorite type of cuisine from a different culture. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju kuchni z innej kultury.
 • Tell me about your favorite historical figure from the scientific field. - Opowiedz mi o swojej ulubionej postaci historycznej z dziedziny nauki.
 • Tell me about your favorite type of music concert. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju koncertu muzycznego.
 • Tell me about your favorite type of board game. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju gry planszowej.
 • Tell me about your favorite historical figure from the field of arts. - Opowiedz mi o swojej ulubionej postaci historycznej z dziedziny sztuki.
 • Tell me about your favorite type of music festival. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju festiwalu muzycznego.
 • Tell me about your favorite type of cuisine to cook. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju kuchni do gotowania.
 • Tell me about your favorite historical figure from the field of science. - Opowiedz mi o swojej ulubionej postaci historycznej z dziedziny nauki.
 • Tell me about your favorite type of dance performance. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju przedstawienia tanecznego.
 • Tell me about your favorite type of sports event. - Opowiedz mi o swoim ulubionym rodzaju wydarzenia sportowego.

>