Pytania konwersacyjne – Muzyka

MUSIC - Muzyka

 • What is your favorite genre of music? - Jaki jest Twój ulubiony gatunek muzyczny?
 • Who is your favorite musician or band? - Kto jest Twoim ulubionym muzykiem lub zespołem?
 • What was the first album you ever bought? - Jaki był Twój pierwszy zakupiony album?
 • Do you play any musical instruments? - Czy grasz na jakimś instrumencie muzycznym?
 • Have you ever been to a music festival? - Czy kiedykolwiek byłeś/łaś na festiwalu muzycznym?
 • What is your favorite song of all time? - Jaki jest Twój ulubiony utwór wszechczasów?
 • Can you read sheet music? - Czy potrafisz czytać nuty?
 • Have you ever been in a choir or band? - Czy kiedykolwiek byłeś/łaś w chórze lub zespole muzycznym?
 • Who is your favorite classical composer? - Kto jest Twoim ulubionym kompozytorem muzyki klasycznej?
 • What is the most recent concert you attended? - Jaki był Twój ostatni koncert, na którym byłeś/łaś?
 • Do you prefer listening to music alone or with others? - Wolisz słuchać muzyki sam/a czy z innymi?
 • What is the best live performance you've ever seen? - Jaki był najlepszy koncert na żywo, jaki kiedykolwiek widziałeś/łaś?
 • What is your favorite music video? - Jaki jest Twój ulubiony teledysk?
 • Can you dance to the rhythm of music? - Potrafisz tańczyć do rytmu muzyki?
 • Who is your favorite contemporary artist or band? - Kto jest Twoim ulubionym artystą lub zespołem współczesnym?
 • What type of music helps you relax? - Jaki rodzaj muzyki pomaga Ci się zrelaksować?
 • Do you listen to music while you study or work? - Czy słuchasz muzyki podczas nauki lub pracy?
 • What is your favorite movie soundtrack? - Jaka jest Twoja ulubiona ścieżka dźwiękowa z filmu?
 • Have you ever been to a musical? - Czy kiedykolwiek byłeś/łaś na musicalu?
 • Do you enjoy karaoke? - Czy lubisz karaoke?
 • Who is your favorite pop artist? - Kto jest Twoim ulubionym artystą pop?
 • What is your favorite rock band? - Jaki jest Twój ulubiony zespół rockowy?
 • Can you name a famous jazz musician? - Czy potrafisz wymienić znanego muzyka jazzowego?
 • Have you ever been to an opera? - Czy kiedykolwiek byłeś/łaś w operze?
 • What is your favorite music streaming service? - Jaka jest Twoja ulubiona usługa streamingowa muzyki?
 • Can you sing or have you ever taken singing lessons? - Czy potrafisz śpiewać lub, czy kiedykolwiek brałeś/aś lekcje śpiewu?
 • What is your favorite music album released in the past year? - Jaki jest Twój ulubiony album muzyczny wydany w ostatnim roku?
 • Do you listen to music while exercising? - Czy słuchasz muzyki podczas ćwiczeń?
 • Who is your favorite rapper or hip-hop artist? - Kto jest Twoim ulubionym raperem lub artystą hip-hopowym?
 • What is your favorite song lyrically? - Jaki jest Twój ulubiony tekst piosenki pod względem treści?
 • Can you play any songs on a musical instrument by ear? - Czy potrafisz zagrać jakieś utwory na instrumencie muzycznym ze słuchu?
 • Have you ever attended a music competition or talent show? - Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/aś w konkursie muzycznym lub programie talentów?
 • What is your favorite music genre to dance to? - Jaki jest Twój ulubiony gatunek muzyczny do tańca?
 • Do you prefer listening to music in digital or physical formats? - Wolisz słuchać muzyki w formie cyfrowej czy wydaniu fizycznym?
 • Who is your favorite female vocalist? - Kto jest Twoją ulubioną wokalistką?
 • What is your favorite musical instrument to listen to? - Jaki jest Twój ulubiony instrument muzyczny do słuchania?
 • Can you name a famous composer from the Romantic era? - Czy potrafisz wymienić znanego kompozytora z epoki romantyzmu?
 • Have you ever been to a music-themed amusement park? - Czy kiedykolwiek byłeś/aś w parku rozrywki o tematyce muzycznej?
 • Do you enjoy listening to music from different cultures? - Czy lubisz słuchać muzyki z różnych kultur?
 • Who is your favorite guitarist of all time? - Kto jest Twoim ulubionym gitarzystą wszechczasów?
 • What is your favorite music album of the 80s? - Jaki jest Twój ulubiony album muzyczny z lat 80.?
 • Can you name a famous opera singer? - Czy potrafisz wymienić znanego śpiewaka operowego?
 • Have you ever attended a music workshop or masterclass? - Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/aś w warsztatach muzycznych lub masterclassie?
 • What is your favorite music video of all time? - Jaki jest Twój ulubiony teledysk wszechczasów?
 • Do you listen to music from different decades? - Czy słuchasz muzyki z różnych dekad?
 • Who is your favorite country music artist? - Kto jest Twoim ulubionym artystą muzyki country?
 • What is your favorite music album of the 90s? - Jaki jest Twój ulubiony album muzyczny z lat 90.?
 • Can you name a famous conductor? - Czy potrafisz wymienić znanego dyrygenta?
 • Have you ever been to a music-themed cruise or boat party? - Czy kiedykolwiek byłeś/aś na tematycznym rejsie muzycznym lub imprezie na łodzi?
 • What is your favorite song to sing in the shower? - Jaki jest Twój ulubiony utwór do śpiewania pod prysznicem?
 • Do you enjoy listening to instrumental music? - Czy lubisz słuchać muzyki instrumentalnej?
 • Who is your favorite male vocalist? - Kto jest Twoim ulubionym wokalistą?
 • What is your favorite music album of the 70s? - Jaki jest Twój ulubiony album muzyczny z lat 70.?
 • Can you name a famous music producer? - Czy potrafisz wymienić znanego producenta muzycznego?
 • Have you ever been to a music museum or exhibition? - Czy kiedykolwiek byłeś/aś w muzeum lub na wystawie muzycznej?
 • What is your favorite music video choreography? - Jaka jest Twoja ulubiona choreografia w teledysku?
 • Do you enjoy listening to live recordings of concerts? - Czy lubisz słuchać nagrania koncertów na żywo?
 • Who is your favorite pianist? - Kto jest Twoim ulubionym pianistą?
 • What is your favorite music album of the 60s? - Jaki jest Twój ulubiony album muzyczny z lat 60.?
 • Can you name a famous music journalist? - Czy potrafisz wymienić znanego dziennikarza muzycznego?

 • Have you ever been to a music camp or retreat? - Czy kiedykolwiek byłeś/aś na obozie muzycznym lub wyjeździe rekreacyjnym dla muzyków?
 • What is your favorite song to sing at karaoke? - Jaki jest Twój ulubiony utwór do śpiewania na karaoke?
 • Do you enjoy listening to music from different languages? - Czy lubisz słuchać muzyki w różnych językach?
 • Who is your favorite drummer? - Kto jest Twoim ulubionym perkusistą?
 • What is your favorite music album of the 2000s? - Jaki jest Twój ulubiony album muzyczny z lat 2000.?
 • Can you name a famous music critic? - Czy potrafisz wymienić znanego krytyka muzycznego?
 • Have you ever been to a music therapy session? - Czy kiedykolwiek byłeś/aś na terapii muzycznej?
 • What is your favorite song to listen to while driving? - Jaki jest Twój ulubiony utwór do słuchania podczas jazdy?
 • Do you enjoy listening to music from different eras? - Czy lubisz słuchać muzyki z różnych epok?
 • Who is your favorite music composer of film scores? - Kto jest Twoim ulubionym kompozytorem muzyki do filmów?
 • What is your favorite music album of the 2010s? - Jaki jest Twój ulubiony album muzyczny z lat 2010.?
 • Can you name a famous music director? - Czy potrafisz wymienić znanego reżysera muzycznego?
 • Have you ever attended a music conference or convention? - Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/aś w konferencji muzycznej lub konwencji?
 • What is your favorite song to listen to when you're feeling down? - Jaki jest Twój ulubiony utwór do słuchania, gdy czujesz się przygnębiony/a?
 • Do you enjoy listening to music from different decades? - Czy lubisz słuchać muzyki z różnych dekad?
 • Who is your favorite violinist? - Kto jest Twoim ulubionym skrzypkiem?
 • What is your favorite music album of all time? - Jaki jest Twój ulubiony album muzyczny wszechczasów?
 • Can you name a famous music promoter? - Czy potrafisz wymienić znanego promotora muzycznego?
 • Have you ever been to a music awards show? - Czy kiedykolwiek byłeś/aś na gali wręczenia nagród muzycznych?
 • What is your favorite song to listen to when you're happy? - Jaki jest Twój ulubiony utwór do słuchania, gdy jesteś szczęśliwy/a?
 • Do you enjoy listening to music from different cultures? - Czy lubisz słuchać muzyki z różnych kultur?
 • Who is your favorite cellist? - Kto jest Twoim ulubionym wiolonczelistą?
 • What is your favorite music album cover artwork? - Jaka jest Twoja ulubiona okładka albumu muzycznego?
 • Can you name a famous music manager? - Czy potrafisz wymienić znanego menedżera muzycznego?
 • Have you ever attended a music fundraising event? - Czy kiedykolwiek brałeś/aś udział w wydarzeniu charytatywnym związanym z muzyką?
 • What is your favorite song to listen to when you're in love? - Jaki jest Twój ulubiony utwór do słuchania, gdy jesteś zakochany/a?
 • Do you enjoy listening to music from different genres simultaneously? - Czy lubisz słuchać muzyki z różnych gatunków jednocześnie?
 • Who is your favorite saxophonist? - Kto jest Twoim ulubionym saksofonistą?
 • What is your favorite music album of the 50s? - Jaki jest Twój ulubiony album muzyczny z lat 50?

>