Pytania konwersacyjne – Malarstwo

PAINTING - Malarstwo

 • What is your favorite painting? - Jaki jest Twój ulubiony obraz?
 • Who is your favorite painter? - Kto jest Twoim ulubionym malarzem?
 • What is the oldest painting you have ever seen? - Jaki jest najstarszy obraz, jaki kiedykolwiek widziałeś/widziałaś?
 • How does painting make you feel? - Jak malowanie wpływa na Twoje samopoczucie?
 • What is the most famous painting in the world? - Jaki jest najbardziej znany obraz na świecie?
 • Have you ever tried painting? - Czy kiedykolwiek próbowałeś/próbowałaś malować?
 • How would you define abstract art? - Jak zdefiniowałbyś/zdefiniowałabyś sztukę abstrakcyjną?
 • What is your favorite art movement? - Jaki jest Twój ulubiony kierunek w sztuce?
 • What are some famous painting techniques? - Jakie są niektóre znane techniki malarskie?
 • Can you name any famous female painters? - Czy potrafisz wymienić jakieś znane malarki?
 • Do you prefer realistic or abstract paintings? - Czy wolisz realistyczne, czy abstrakcyjne?
 • What do you think about Impressionism? - Co sądzisz o impresjonizmie?
 • How important is color in a painting? - Jak ważny jest kolor w malarstwie?
 • What is the most expensive painting ever sold? - Jaki jest najdroższy sprzedany obraz w historii?
 • Have you ever been to an art gallery? - Czy kiedykolwiek byłeś/byłaś w galerii sztuki?
 • What do you think is the role of art in society? - Jaką rolę odgrywa sztuka w społeczeństwie?
 • Can you name any famous painters from the Renaissance period? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych malarzy z epoki renesansu?
 • Do you think anyone can become a good painter with practice? - Czy sądzisz, że każdy może stać się dobrym malarzem dzięki praktyce?
 • What is the most memorable painting you have ever seen? - Jaki jest najbardziej zapadający w pamięć obraz, jaki kiedykolwiek widziałeś/widziałaś?
 • How does painting inspire you? - W jaki sposób malowanie Cię inspiruje?
 • Can you name any famous contemporary painters? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych współczesnych malarzy?
 • Do you prefer landscapes or portraits in paintings? - Czy wolisz pejzaże, czy portrety w obrazach?
 • What do you think about Cubism? - Co sądzisz o kubizmie?
 • Have you ever tried any unconventional painting techniques? - Czy kiedykolwiek próbowałeś/próbowałaś jakichś nietypowych technik malarskich?
 • What is your opinion on the use of symbolism in paintings? - Jakie jest Twoje zdanie na temat wykorzystania symboliki w malarstwie?
 • Can you name any famous Mexican painters? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych meksykańskich malarzy?
 • What do you think about street art? - Co sądzisz o sztuce ulicznej?
 • How does art affect your mood? - Jak sztuka wpływa na Twoje samopoczucie?
 • Can you name any famous modernist painters? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych malarzy modernistycznych?
 • What is your favorite art gallery or museum? - Jaka jest Twoja ulubiona galeria sztuki, lub muzeum?

 • What do you think about Surrealism? - Co sądzisz o surrealizmie?
 • Have you ever painted a self-portrait? - Czy kiedykolwiek namalowałeś/namalowałaś autoportret?
 • How does art impact society? - Jak sztuka wpływa na społeczeństwo?
 • Can you name any famous Dutch painters? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych holenderskich malarzy?
 • What do you think about Pop Art? - Co sądzisz o sztuce pop?
 • How do you interpret abstract paintings? - Jak interpretujesz abstrakcyjne obrazy?
 • Can you name any famous landscape painters? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych pejzażystów?
 • What is your favorite painting style? - Jaki jest Twój ulubiony styl malarski?
 • What do you think about the use of perspective in paintings? - Co sądzisz o użyciu perspektywy w malarstwie?
 • Can you name any famous American painters? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych amerykańskich malarzy?
 • How do you feel when you see a painting that you don't understand? - Jak się czujesz, gdy widzisz obraz, którego nie rozumiesz?
 • What do you think about the use of light and shadow in paintings? - Co sądzisz o wykorzystaniu światła i cienia w malarstwie?
 • Can you name any famous portrait painters? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych portrecistów?
 • What is your favorite art movement from the 20th century? - Jaki jest Twój ulubiony kierunek artystyczny z XX wieku?
 • Can you name any famous Spanish painters? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych hiszpańskich malarzy?
 • What do you think about the use of texture in paintings? - Co sądzisz o wykorzystaniu tekstury w malarstwie?
 • How does art influence fashion? - Jak sztuka wpływa na modę?
 • Can you name any famous female painters from the Baroque period? - Czy potrafisz wymienić jakieś znane malarki z epoki baroku?
 • What do you think about the use of symbolism in paintings? - Co sądzisz o wykorzystaniu symboliki w malarstwie?
 • How does art affect your mood? - Jak sztuka wpływa na Twój nastrój?
 • Can you name any famous modernist painters? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych malarzy modernistycznych?
 • What is your favorite art gallery or museum? - Jaka jest Twoja ulubiona galeria sztuki, lub muzeum?
 • What do you think about Surrealism? - Co sądzisz o surrealizmie?
 • What is your favorite painting style? - Jaki jest Twój ulubiony styl malarski?
 • What is your opinion on performance art? - Jakie jest Twoje zdanie na temat sztuki performatywnej?
 • Do you prefer classical or contemporary paintings? - Czy wolisz obrazy klasyczne, czy współczesne?
 • What do you think about the use of mixed media in paintings? - Co sądzisz o wykorzystaniu różnych mediów w malarstwie?
 • Can you name any famous Russian painters? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych rosyjskich malarzy?
 • How do you feel about art censorship? - Jak się czujesz wobec cenzury sztuki?
 • What is your favorite subject matter in paintings? - Jaki jest Twój ulubiony temat obrazów? 

 • What do you think about the use of minimalism in paintings? - Co sądzisz o wykorzystaniu minimalizmu w malarstwie?
 • How do you feel about art as a form of therapy? - Jak się czujesz wobec sztuki jako formy terapii?
 • Can you name any famous French painters? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych francuskich malarzy?
 • What is your opinion on hyperrealism in paintings? - Jakie jest Twoje zdanie na temat hiperrealizmu w malarstwie?
 • What do you think about the use of collage in paintings? - Co sądzisz o wykorzystaniu kolażu w malarstwie?
 • Can you name any famous Italian painters? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych włoskich malarzy?
 • How do you feel about art competitions? - Jak się czujesz wobec konkursów artystycznych?
 • What do you think about the use of political themes in paintings? - Co sądzisz o wykorzystaniu tematyki politycznej w malarstwie?
 • Can you name any famous female painters from the Impressionist period? - Czy potrafisz wymienić jakieś znane malarki z okresu impresjonizmu?
 • What is your favorite art movement from the 19th century? - Jaki jest twój ulubiony kierunek artystyczny z XIX wieku?
 • How do you feel about art restoration? - Jak się czujesz wobec restauracji dzieł sztuki?
 • What do you think about the use of bold colors in paintings? - Co sądzisz o wykorzystaniu wyrazistych kolorów w malarstwie?
 • Can you name any famous British painters? - Czy potrafisz wymienić jakichś znanych brytyjskich malarzy?
 • What is your opinion on the use of mixed realism in paintings? - Jakie jest Twoje zdanie na temat wykorzystania mieszanego realizmu w malarstwie?
 • What do you think about the use of digital tools in paintings? - Co sądzisz o wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w malarstwie?
 • How do you feel about art therapy programs for children? - Jak się czujesz wobec programów terapeutycznych dla dzieci wykorzystujących sztukę?
 • Can you name any famous female painters from the Abstract Expressionism movement? - Czy potrafisz wymienić jakieś znane malarki z ruchu ekspresjonizmu abstrakcyjnego?
 • What is your favorite art museum in the world? - Jaka jest Twoja ulubiona galeria sztuki na świecie?
 • How do you feel about the appropriation of art in popular culture? - Jak się czujesz wobec przywłaszczania sztuki przez kulturę masową?
 • What do you think about the use of unconventional canvases in paintings? - Co sądzisz o wykorzystaniu nietypowych płócien w malarstwie?
 • What do you think about the use of found objects in paintings? - Co sądzisz o wykorzystaniu znalezionych przedmiotów w malarstwie?
 • Can you name any famous female surrealists? - Czy potrafisz wymienić jakieś znane surrealistki?
 • How do you feel about art as a form of political activism? - Jak się czujesz wobec sztuki, jako formy aktywizmu politycznego?
 • What do you think about the use of calligraphy in paintings? - Co sądzisz o wykorzystaniu kaligrafii w malarstwie?
 • What is your opinion on installation art? - Jakie jest Twoje zdanie na temat sztuki instalacji?
 • How do you feel about the commercialization of art? - Jak się czujesz wobec komercjalizacji sztuki?
 • What do you think about the use of negative space in paintings? - Co sądzisz o wykorzystaniu przestrzeni negatywnej w malarstwie?
 • Can you name any famous female painters from the Baroque period? - Czy potrafisz wymienić jakieś znane malarki z epoki baroku?
 • How do you feel about the integration of technology and art? - Jak się czujesz wobec integracji technologii i sztuki?

>