Pytania konwersacyjne – Filmy

MOVIES - Filmy

 • What is your favorite movie? - Jaki jest Twój ulubiony film?
 • Who is your favorite actor or actress? - Kto jest twoim ulubionym aktorem, lub aktorką?)
 • What genre of movies do you enjoy the most? - Jaki gatunek filmów najbardziej lubisz?
 • Have you ever cried while watching a movie? - Czy kiedykolwiek płakałeś, oglądając film?
 • What was the last movie you watched? - Jaki był ostatni film, który obejrzałeś?
 • Do you prefer watching movies in the theater or at home? - Wolisz oglądać filmy w kinie, czy w domu?
 • Who is your favorite movie director? - Kto jest Twoim ulubionym reżyserem?
 • What is the most overrated movie you've seen? - Jaki film uważasz za najbardziej przereklamowany?
 • What is the most underrated movie you've seen? - Jaki film uważasz za najbardziej niedoceniony?
 • Do you like watching foreign films with subtitles? - Czy lubisz oglądać filmy zagraniczne z napisami?
 • What's the scariest movie you've ever seen? - Jaki był najstraszniejszy film, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • What's the funniest movie you've ever seen? - Jaki był najśmieszniejszy film, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Are there any movies that you can watch over and over again? - Czy są jakieś filmy, które możesz oglądać w kółko?
 • What's the best movie adaptation of a book you've seen? - Jaka jest najlepsza filmowa adaptacja książki, jaką widziałeś?
 • Have you ever walked out of a movie theater because the movie was so bad? - Czy kiedykolwiek wyszedłeś z kina, bo film był tak zły?
 • What's your favorite movie soundtrack? - Jaka jest Twoja ulubiona ścieżka dźwiękowa z filmu?
 • Do you prefer watching new releases or classic movies? - Wolisz oglądać nowe premiery czy klasyki filmowe?
 • What's the most visually stunning movie you've seen? - Jaki był najbardziej wizualnie zachwycający film, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Do you watch movies on streaming platforms or prefer physical copies? - Oglądasz filmy na platformach streamingowych, czy wolisz fizyczne kopie?
 • What movie do you think has the best plot twist? - Który film według ciebie ma najlepszy zwrot akcji?
 • Have you ever met any movie stars in person? - Czy kiedykolwiek spotkałeś osobiście jakieś gwiazdy filmowe?
 • What's your favorite animated movie? - Jaki jest Twój ulubiony film animowany?
 • Do you like watching documentaries? - Czy lubisz oglądać filmy dokumentalne?
 • What's the most heartwarming movie you've seen? - Jaki był najbardziej wzruszający film, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Have you ever participated in a movie marathon? - Czy kiedykolwiek brałeś udział w maratonie filmowym?
 • What movie do you think has the best cinematography? - Który film według ciebie ma najlepszą kinematografię?
 • Do you enjoy watching black and white movies? - Czy lubisz oglądać czarno-białe filmy?
 • What's the most disappointing movie sequel you've seen? - Jaka była najbardziej rozczarowująca kontynuacja filmu, jaką widziałeś?
 • What's the first movie you remember watching? - Jaki był pierwszy film, który pamiętasz, że oglądałeś?
 • Do you like watching movies based on true stories? - Czy lubisz oglądać filmy oparte na prawdziwych historiach?

 • What movie do you think has the best costume design? - Który film według ciebie ma najlepszą scenografię kostiumową?
 • Do you enjoy watching old, classic movies?- Czy lubisz oglądać stare, klasyczne filmy?
 • What's the most thought-provoking movie you've seen? - Jaki był najbardziej pobudzający do myślenia film, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Do you like watching movies with open endings, or do you prefer everything neatly wrapped up? - Czy lubisz filmy z otwartym zakończeniem, czy wolisz, żeby wszystko było ładnie wyjaśnione?
 • What's your favorite movie from your childhood? - Jaki jest Twój ulubiony film z dzieciństwa?
 • Have you ever cosplayed as a movie character? - Czy kiedykolwiek przebrałeś się za bohatera filmowego?
 • What movie do you think has the best special effects? - Który film według ciebie ma najlepsze efekty specjalne?
 • Do you enjoy watching silent films? - Czy lubisz oglądać filmy nieme?
 • What's the most underrated actor or actress in your opinion? - Kto jest Twoim zdaniem najbardziej niedocenianym aktorem, lub aktorką?
 • Do you prefer watching movies that make you laugh or cry? - Wolisz oglądać filmy, które sprawiają, że się śmiejesz, czy płaczesz?
 • What's your favorite movie from the past year? - Jaki jest Twój ulubiony film z minionego roku?
 • Have you ever watched a movie that changed your perspective on life? - Czy kiedykolwiek oglądałeś film, który zmienił Twoje spojrzenie na życie?
 • What's the most historically accurate movie you've seen? - Jaki był najbardziej zgodny z historią film, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Do you like watching movies with subtitles or dubbed versions? - Czy lubisz oglądać filmy z napisami, czy w wersji z dubbingiem?
 • What's your favorite movie quote? - Jaki jest Twój ulubiony cytat z filmu?
 • Have you ever been to a movie premiere or red carpet event? - Czy kiedykolwiek byłeś na premierze filmowej, lub na wydarzeniu na czerwonym dywanie?
 • What's the longest movie you've ever watched? - Jaki jest najdłuższy film, jaki kiedykolwiek obejrzałeś?
 • Do you have a favorite movie character? - Masz ulubionego bohatera filmowego?
 • What's the most inspirational movie you've seen? - Jaki był najbardziej inspirujący film, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Do you like watching movies that are based on comic books? - Czy lubisz oglądać filmy, które są oparte na komiksach?
 • What's the most memorable movie ending for you? - Jakie jest dla ciebie najbardziej pamiętne zakończenie filmu?
 • Do you prefer watching movies alone or with company? - Wolisz oglądać filmy samemu, czy w towarzystwie?
 • What's the most visually disappointing movie you've seen? - Jaki był najbardziej wizualnie rozczarowujący film, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Have you ever been to a midnight screening of a movie? - Czy kiedykolwiek byłeś na późnonocnym pokazie filmu?
 • What's your favorite movie from a foreign country? - Jaki jest Twój ulubiony film z innego kraju?
 • Do you like watching movies with a complex and intricate plot? - Czy lubisz oglądać filmy ze złożonym i skomplikowanym wątkiem fabularnym?
 • What's the most underrated movie genre, in your opinion? - Jaki gatunek filmowy jest Twoim zdaniem najbardziej niedoceniany?
 • Do you enjoy watching 3D movies? - Czy lubisz oglądać filmy w formacie 3D?
 • What's your favorite movie poster of all time? - Jaki jest Twój ulubiony plakat filmowy wszech czasów?
 • Have you ever participated in a movie-themed party? - Czy kiedykolwiek brałeś udział w przyjęciu z motywem filmowym?
 • What's the most suspenseful movie you've seen? - Jaki był najbardziej pełen napięcia film, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Do you like watching movies with unexpected plot twists or prefer predictable ones? - Lubisz filmy z nieoczekiwanymi zwrotami akcji, czy preferujesz te przewidywalne?
 • What's your favorite classic black and white movie? - Jaki jest Twój ulubiony, klasyczny czarno-biały film?
 • Have you ever watched a movie that made you want to travel to its filming location? - Czy kiedykolwiek oglądałeś film, który zainspirował Cię do podróży na miejsce jego kręcenia?
 • What's the most visually stunning animated movie you've seen? - Jaki jest najbardziej wizualnie zachwycający film animowany, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Do you like watching movies from different decades? - Czy lubisz oglądać filmy z różnych dekad?
 • What's your favorite movie from the 80s/90s/2000s? - Jaki jest Twój ulubiony film z lat 80./90./2000.?
 • Have you ever dressed up as a movie villain for Halloween? - Czy kiedykolwiek przebrałeś się za filmowego złoczyńcę na Halloween?
 • What movie do you think has the best character development? - Który film według ciebie ma najlepszy rozwój postaci?
 • Do you enjoy watching movies that are part of a film series or franchise? - Czy lubisz oglądać filmy, które są częścią serii, lub franczyzy?
 • What's the most mind-bending movie you've seen? - Jaki jest najbardziej niewyobrażalny film, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Do you like watching movies with a strong social or political message? - Czy lubisz oglądać filmy z silnym przekazem społecznym, lub politycznym?
 • What's your favorite movie soundtrack from a musical film? - Jaka jest Twoja ulubiona ścieżka dźwiękowa z musicalu?
 • Have you ever watched a movie that had a profound impact on your emotions? - Czy kiedykolwiek oglądałeś film, który miał głęboki wpływ na Twoje emocje?
 • What's the most visually impressive science fiction movie you've seen? - Jaki jest najbardziej wizualnie imponujący film science fiction, jaki kiedykolwiek widziałeś?
 • Do you like watching movies with philosophical themes? - Czy lubisz oglądać filmy o tematyce filozoficznej?
 • What's your favorite movie quote that you like to use in everyday conversations? - Jaki jest Twój ulubiony cytat z filmu, którego lubisz używać w codziennych rozmowach?
 • Have you ever watched a movie that you found to be emotionally draining? - Czy kiedykolwiek oglądałeś film, który uważasz za emocjonalnie wyczerpujący?
 • What's the most memorable movie scene for you? - Jaka scena z filmu jest dla Ciebie najbardziej pamiętna?
 • Do you like watching movies with subtitles even if they're in your native language? - Czy lubisz oglądać filmy z napisami, nawet jeśli są one w Twoim ojczystym języku?
 • What's your favorite movie from a director known for his/her unique style? - Jaki jest Twój ulubiony film od reżysera znanego z jego/jej unikalnego stylu?
 • Have you ever watched a movie that you found to be visually stunning but with a weak plot? - Czy kiedykolwiek oglądałeś film, który uważasz za wizualnie zachwycający, ale o słabej fabule?

>