Pytania konwersacyjne – Dzieciństwo

CHILDHOOD - Dzieciństwo

 • What is your earliest childhood memory? - Jakie jest Twoje najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa?
 • Did you have any siblings growing up? - Czy dorastałeś/łaś z rodzeństwem?
 • What was your favorite toy as a child? - Jaka była Twoja ulubiona zabawka w dzieciństwie?
 • Did you have any imaginary friends? - Czy miałeś/łaś jakichś wyimaginowanych przyjaciół?
 • What was your favorite game to play as a child? - Jaka była Twoja ulubiona gra w dzieciństwie?
 • Did you have any pets when you were young? - Czy miałeś/łaś jakieś zwierzęta domowe w młodości?
 • What was your favorite book when you were a child? - Jaka była Twoja ulubiona książka w dzieciństwie?
 • Did you have a favorite cartoon or TV show? - Czy miałeś/łaś ulubiony kreskówkę lub program telewizyjny?
 • What was your favorite subject in school? - Jaki był Twój ulubiony przedmiot w szkole?
 • Did you have any chores or responsibilities as a child? - Czy miałeś/łaś jakieś obowiązki w dzieciństwie?
 • What was your favorite holiday as a child? - Jakie było Twoje ulubione święto w dzieciństwie?
 • Did you have a favorite childhood friend? - Czy miałeś/łaś ulubionego przyjaciela z dzieciństwa?
 • What was your favorite food when you were a child? - Jakie było Twoje ulubione jedzenie, gdy byłeś/łaś dzieckiem?
 • Did you have a favorite bedtime story? - Czy miałeś/łaś ulubioną bajkę przed snem?
 • What was your favorite outdoor activity as a child? - Jaka była Twoja ulubiona aktywność na świeżym powietrzu w dzieciństwie?
 • Did you have any nicknames when you were young? - Czy miałeś/łaś jakieś przezwiska w młodości?
 • What was your favorite movie as a child? - Jaki był Twój ulubiony film w dzieciństwie?
 • Did you have a favorite teacher? - Czy miałeś/łaś ulubionego nauczyciela?
 • What was your favorite childhood memory? - Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie z dzieciństwa?
 • Did you have any special traditions in your family when you were a child? - Czy w Twojej rodzinie były jakieś szczególne tradycje, gdy byłeś/łaś dzieckiem?
 • What was your favorite song as a child? - Jaki był Twój ulubiony utwór muzyczny w dzieciństwie?
 • Did you have a favorite sport or physical activity? - Czy miałeś/łaś ulubiony sport lub aktywność fizyczną?
 • Did you have a favorite superhero or fictional character? - Czy miałeś/łaś ulubionego superbohatera lub postać fikcyjną?
 • What was your favorite game to play with your friends? - Jaka była Twoja ulubiona gra, w którą grałeś/łaś ze znajomymi?
 • Did you have a favorite bedtime routine or ritual? - Czy miałeś/łaś ulubioną rutynę lub rytuał przed snem?
 • What was your favorite memory from a family vacation? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie z rodzinnych wakacji?
 • Did you have a favorite stuffed animal or comfort object? - Czy miałeś/łaś ulubioną pluszową zabawkę lub przedmiot pocieszenia?
 • What was your favorite thing to do on weekends as a child? - Jaka była Twoja ulubiona aktywność w weekendy jako dziecko?
 • Did you have a favorite board game or card game? - Czy miałeś/łaś ulubioną planszówkę lub grę karcianą?
 • What was your favorite childhood nickname that someone called you? - Jakie było Twoje ulubione przezwisko, jakim ktoś Cię nazywał w dzieciństwie?

 • Did you have a favorite tree, park, or special place you liked to visit? - Czy miałeś/łaś ulubione drzewo, park lub specjalne miejsce, które lubiłeś/łaś odwiedzać?
 • What was your favorite season of the year when you were a child? - Jaka była Twoja ulubiona pora roku, gdy byłeś/łaś dzieckiem?
 • Did you have a favorite bedtime lullaby or song? - Czy miałeś/łaś ulubioną kołysankę lub piosenkę przed snem?
 • What was your favorite school field trip or outing? - Jaka była Twoja ulubiona wycieczka szkolna?
 • Did you have a favorite piece of clothing or outfit? - Czy miałeś/łaś ulubiony element garderoby lub strój?
 • What was your favorite thing to do on rainy days as a child? - Jaka była Twoja ulubiona aktywność w deszczowe dni jako dziecko?
 • Did you have a favorite hobby or creative activity? - Czy miałeś/łaś ulubione hobby lub działalność twórczą?
 • What was your favorite bedtime snack or treat? - Jaki był Twój ulubiony podwieczorek lub przysmak przed snem?
 • Did you have a favorite fairytale or story? - Czy miałeś/łaś ulubioną baśń lub opowieść?
 • What was your favorite childhood game show or TV program? - Jaki był Twój ulubiony teleturniej lub program telewizyjny w dzieciństwie?
 • Did you have a favorite teacher or mentor who influenced you? - Czy miałeś/łaś ulubionego nauczyciela lub mentora, który miał wpływ na Ciebie?
 • What was your favorite childhood art or craft project? - Jaki był Twój ulubiony projekt artystyczny lub rękodzielniczy z dzieciństwa?
 • Did you have a favorite imaginary game or make-believe world? - Czy miałeś/łaś ulubioną wyimaginowaną grę lub świat fantazji?
 • What was your favorite memory from a birthday party? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie z przyjęcia urodzinowego?
 • Did you have a favorite childhood memory involving your grandparents? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z dziadkami?
 • What was your favorite outdoor adventure or exploration as a child? - Jaka była Twoja ulubiona przygoda na świeżym powietrzu w dzieciństwie?
 • Did you have a favorite character from a fairy tale or folktale? - Czy miałeś/łaś ulubioną postać z bajki lub podania ludowego?
 • What was your favorite childhood game to play with your parents? - Jaka była Twoja ulubiona gra z rodzicami w dzieciństwie?
 • Did you have a favorite childhood song or nursery rhyme? - Czy miałeś/łaś ulubioną piosenkę lub rymowankę z dzieciństwa?
 • What was your favorite memory from a school field trip? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie z wycieczki szkolnej?
 • Did you have a favorite childhood memory from a family gathering or celebration? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie z rodzinnych spotkań lub uroczystości?
 • What was your favorite imaginary adventure or role-playing game? - Jaka była Twoja ulubiona gra przygodowa lub fabularna?
 • Did you have a favorite childhood memory of learning something new? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z nauką czegoś nowego?
 • What was your favorite childhood song to sing or dance to? - Jaka była Twoja ulubiona piosenka do śpiewania lub tańczenia w dzieciństwie?
 • Did you have a favorite childhood memory from a family meal or special occasion? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie z rodzinnych posiłków lub specjalnych okazji?
 • What was your favorite game or activity during recess or break time at school? - Jaka była Twoja ulubiona gra lub aktywność podczas przerwy w szkole?
 • Did you have a favorite childhood memory of a family tradition? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z rodzinną tradycją?
 • What was your favorite childhood memory of playing in nature? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie z dzieciństwa, związane z zabawą w naturze?
 • Did you have a favorite childhood memory of a family road trip? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z rodzinną podróżą samochodem?
 • What was your favorite subject to learn in school when you were a child? - Jaki był Twój ulubiony przedmiot do nauki w szkole, gdy byłeś/łaś dzieckiem?

 • Did you have a favorite childhood memory of a school performance or play? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z występem szkolnym lub przedstawieniem?
 • What was your favorite childhood memory of a sleepover or slumber party? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie związane z nocowaniem u kolegi lub imprezą piżamową?
 • Did you have a favorite childhood memory of a holiday or special event? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane ze świętem lub specjalnym wydarzeniem?
 • What was your favorite game to play during recess at school? - Jaka była Twoja ulubiona gra podczas przerwy w szkole?
 • Did you have a favorite childhood memory of a family outing to a park or amusement park? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z rodzinną wycieczką do parku lub parku rozrywki?
 • What was your favorite childhood memory of a school field day or sports event? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie związane z dniem sportu lub wydarzeniem sportowym w szkole?
 • Did you have a favorite childhood memory of a camping trip or outdoor adventure? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z wyjazdem na biwak lub przygodą na świeżym powietrzu?
 • What was your favorite thing to do during summer vacation when you were a child? - Co lubiłeś/łaś najbardziej robić podczas wakacji letnich, gdy byłeś/łaś dzieckiem?
 • Did you have a favorite childhood memory of a family game night or movie night? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z rodzinną grą planszową lub wieczorem filmowym?
 • What was your favorite childhood memory of a school project or assignment? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie związane z projektem lub zadaniem szkolnym?
 • Did you have a favorite childhood memory of a visit to a museum or zoo? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z wizytą w muzeum lub zoo?
 • What was your favorite game to play with your cousins or extended family? - Jaka była Twoja ulubiona gra do grania z kuzynami lub dalszą rodziną?
 • Did you have a favorite childhood memory of a school dance or party? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z szkolnym tańcem lub imprezą?
 • What was your favorite childhood memory of a family camping trip? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie związane z rodzinna wyprawą na kemping?
 • Did you have a favorite childhood memory of a school science experiment or project? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z eksperymentem naukowym lub projektem szkolnym?
 • What was your favorite thing to do during winter vacation when you were a child? - Co lubiłeś/łaś najbardziej robić podczas zimowych ferii, gdy byłeś/łaś dzieckiem?
 • Did you have a favorite childhood memory of a family reunion or gathering? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z rodzinnym spotkaniem?
 • What was your favorite childhood memory of a school field trip to a museum or historical site? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie związane z wycieczką szkolną do muzeum lub miejsca historycznego?
 • Did you have a favorite childhood memory of a holiday tradition or ritual? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z tradycją lub rytuałem świątecznym?
 • Did you have a favorite childhood memory of a family bike ride or hike? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z rodzinna wycieczką rowerową lub pieszą?
 • What was your favorite childhood memory of a school field day or carnival? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie związane z dniem sportu w szkole lub festynem?
 • Did you have a favorite childhood memory of a visit to a beach or swimming pool? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z wizytą na plaży lub w basenie?
 • What was your favorite game to play during family gatherings or reunions? - Jaka była Twoja ulubiona gra do gry podczas rodzinnych spotkań?
 • Did you have a favorite childhood memory of a school performance or talent show? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z występem szkolnym lub pokazem talentów?
 • What was your favorite childhood memory of a family picnic or barbecue? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie z rodzinnego pikniku lub grilla?
 • Did you have a favorite childhood memory of a school field trip to a farm or zoo? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z wycieczką szkolną na farmę lub do zoo?
 • What was your favorite childhood memory of playing with your siblings? - Jakie było Twoje ulubiony wspomnienie związane z zabawą z rodzeństwem?
 • Did you have a favorite childhood memory of a school sports day or competition? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z dniem sportu w szkole lub zawodami?

 • What was your favorite thing to do during spring break when you were a child? - Co lubiłeś/łaś najbardziej robić podczas przerwy wiosennej, gdy byłeś/łaś dzieckiem?
 • Did you have a favorite childhood memory of a family tradition during the holidays? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z rodzinną tradycją świąteczną?
 • What was your favorite game to play during family road trips? - Jaka była Twoja ulubiona gra do grania, podczas rodzinnych podróży samochodem?
 • Did you have a favorite childhood memory of a school field trip to a science museum or planetarium? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z wycieczką szkolną do muzeum nauki lub planetarium?
 • What was your favorite childhood memory of a neighborhood block party or community event? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie związane z sąsiedzkim festynem lub wydarzeniem społecznościowym?
 • Did you have a favorite childhood memory of a visit to an amusement park or carnival? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z wizytą w parku rozrywki lub wesołym miasteczku?
 • What was your favorite game to play with your neighbors or friends from the neighborhood? - Jaka była Twoja ulubiona gra do grania z sąsiadami lub przyjaciółmi z sąsiedztwa?
 • Did you have a favorite childhood memory of a school field trip to a historical site or museum? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z wycieczką szkolną do historycznego miejsca lub muzeum?
 • What was your favorite childhood memory of a family holiday or vacation? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie związane z rodzinnymi wakacjami lub urlopem?
 • Did you have a favorite childhood memory of a school play or performance? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z przedstawieniem lub występem szkolnym?
 • What was your favorite thing to do during autumn when you were a child? - Co lubiłeś/łaś najbardziej robić jesienią kiedy byłeś/łaś dzieckiem?
 • Did you have a favorite childhood memory of a family tradition during a specific holiday? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z rodzinna tradycją podczas konkretnego święta?
 • What was your favorite game to play during recess or break time at school? - Jaka była Twoja ulubiona gra do grania podczas przerwy w szkole?
 • Did you have a favorite childhood memory of a family trip to the countryside or a rural area? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z rodzinna wycieczką na wieś lub tereny wiejskie?
 • What was your favorite childhood memory of a school project or presentation? - Jaki był Twój ulubiony wspomnienie związane z projektem lub prezentacją szkolną?
 • Did you have a favorite childhood memory of a visit to a historical landmark or famous monument? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z wizytą w historycznym miejscu lub słynnego zabytku?
 • What was your favorite game to play with your friends during summer vacation? - Jaka była Twoja ulubiona gra do grania z przyjaciółmi podczas wakacji letnich?
 • Did you have a favorite childhood memory of a family tradition on New Year's Eve? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z rodzinną tradycją w Sylwestra?
 • What was your favorite childhood memory of a school field trip to a science center or observatory? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie związane z wycieczką szkolną do centrum nauki lub obserwatorium?
 • Did you have a favorite childhood memory of a family outing to a zoo or wildlife park? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z rodzinną wycieczką do zoo lub parku przyrodniczego?
 • What was your favorite game to play during family gatherings or reunions? - Jaka była Twoja ulubiona gra do grania podczas rodzinnych spotkań?
 • Did you have a favorite childhood memory of a school field trip to a botanical garden or nature reserve? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z wycieczką szkolną do ogrodu botanicznego lub rezerwatu przyrody?
 • What was your favorite childhood memory of a family vacation by the seaside or a lake? - Jakie było Twoje ulubione wspomnienie związane z rodzinnymi wakacjami nad morzem lub jeziorem?
 • Did you have a favorite childhood memory of a school play or musical performance? - Czy miałeś/łaś ulubione wspomnienie związane z występem teatralnym lub muzycznym w szkole?

>