Pytania konwersacyjne – Celebryci

CELEBRITIES - Celebryci

 • Who is your favorite celebrity? - Kto jest Twoim ulubionym celebrytą?
 • What qualities make someone a celebrity? - Jakie cechy czynią kogoś celebrytą?
 • Have you ever met a celebrity in person? - Czy kiedykolwiek spotkałeś(aś) celebrytę osobiście?
 • What do you think is the biggest challenge of being a celebrity? - Co Twoim zdaniem stanowi największe wyzwanie bycia celebrytą?
 • Who is the most influential celebrity in the world? - Kto jest najbardziej wpływowym celebrytą na świecie?
 • Do you follow any celebrities on social media? - Czy obserwujesz jakichś celebrytów w mediach społecznościowych?
 • What do you think is the downside of being a celebrity? - Jakie są Twoim zdaniem wady bycia celebrytą?
 • If you could be a celebrity for a day, who would you choose to be? - Gdybyś mógł być celebrytą przez jeden dzień, kim byś chciał(a) być?
 • Do you think celebrities have a responsibility to be role models? - Czy uważasz, że celebryci mają obowiązek być wzorcami do naśladowania?
 • How do celebrities influence popular culture? - W jaki sposób celebryci wpływają na kulturę popularną?
 • What is the most memorable celebrity scandal you can think of? - Jaki jest najbardziej pamiętny skandal z udziałem celebrytów, o którym możesz pomyśleć?
 • Who is the most overrated celebrity in your opinion? - Kto jest Twoim zdaniem najbardziej przereklamowanym celebrytą?
 • Do you think celebrities are overpaid? - Czy uważasz, że celebryci są przepłacani?
 • What is the strangest rumor you have heard about a celebrity? - Jaka jest najdziwniejsza plotka, którą słyszałeś(aś) o jakimś celebrycie?
 • Do you enjoy watching celebrity gossip shows or reading tabloids? - Czy lubisz oglądać programy o plotkach z życia celebrytów, lub czytać brukowce?
 • Who is the most attractive celebrity in your opinion? - Kto jest Twoim zdaniem najatrakcyjniejszym celebrytą?
 • Would you like to trade places with a celebrity for a day? - Czy chciałbyś zamienić się miejscami z celebrytą na jeden dzień?
 • Who is the most talented celebrity you know of? - Kto jest najbardziej utalentowanym celebrytą, o którym słyszałeś?
 • What is the most memorable celebrity encounter you have heard about? - Jaki jest najbardziej niezapomniany incydent z udziałem celebrytów, o którym słyszałeś(aś)?
 • Have you ever been to a celebrity concert or event? - Czy kiedykolwiek byłeś(aś) na koncercie, lub wydarzeniu z udziałem celebrytów?
 • How do celebrities impact fashion trends? - W jaki sposób celebryci wpływają na trendy w modzie?
 • Who is the most charitable celebrity you know of? - Kto jest najbardziej hojnym celebrytą, o którym wiesz?
 • Do you think celebrities have a right to privacy? - Czy uważasz, że celebryci mają prawo do prywatności?
 • What do you think is the most common reason celebrities become famous? - Co Twoim zdaniem jest najczęstszym powodem sławy celebrytów?
 • Would you want to be friends with a celebrity? - Czy chciałbyś(aś) być przyjacielem celebryty?
 • Who is the most underrated celebrity in your opinion? - Kto jest Twoim zdaniem najbardziej niedocenianym celebrytą?
 • Have you ever been starstruck by a celebrity? - Czy kiedykolwiek byłeś(aś) zafascynowany(a) celebrytą?
 • Do you think celebrities deserve the attention they receive? - Czy uważasz, że celebryci zasługują na uwagę, którą otrzymują?
 • What is your favorite celebrity scandal of all time? - Jaki jest Twój ulubiony skandal z udziałem celebrytów?
 • If you could have dinner with any celebrity, who would you choose? - Gdybyś mógł(a) zjeść kolację z dowolnym celebrytą, kogo byś wybrał(a)?

 • Do you think celebrities have a positive or negative influence on society? - Czy uważasz, że celebryci mają pozytywny, czy negatywny wpływ na społeczeństwo?
 • Who is the most controversial celebrity in your opinion? - Kto jest Twoim zdaniem najbardziej kontrowersyjnym celebrytą?
 • Have you ever attended a celebrity meet-and-greet event? - Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś(aś) w spotkaniu z celebrytą?
 • What is the craziest thing a celebrity has done in your opinion? - Co Twoim zdaniem najbardziej szalonego zrobił celebryta?
 • Do you think celebrities are good role models for young people? - Czy uważasz, że celebryci są dobrymi wzorcami dla młodych ludzi?
 • Who is the most stylish celebrity you know of? - Kto jest Twoim zdaniem najbardziej stylowym celebrytą?
 • What is the most memorable celebrity performance you have seen? - Jaki jest najbardziej niezapomniany występ celebryty, którego widziałeś(aś)?
 • Do you think celebrities are more prone to addiction and substance abuse? - Czy uważasz, że celebryci są bardziej podatni na uzależnienia i nadużywanie substancji?
 • Who is the most down-to-earth celebrity you know of? - Kto jest Twoim zdaniem najbardziej normalnym celebrytą?
 • Which celebrity would you like to trade lives with for a week? - Z jakim celebrytą chciałbyś(aś) zamienić się miejscami na tydzień?
 • Do you think celebrities are treated unfairly by the media? - Czy uważasz, że celebryci są niesprawiedliwie traktowani przez media?
 • Who is the most influential celebrity in your country? - Kto jest najbardziej wpływowym celebrytą w Twoim kraju?
 • Have you ever been to a red carpet event? - Czy kiedykolwiek byłeś(aś) na wydarzeniu z czerwonym dywanem?
 • What is the most shocking celebrity transformation you have seen? - Jaka jest najbardziej szokująca przemiana celebryty, którą widziałeś(aś)?
 • Do you think celebrities should use their platform to advocate for social and political issues? - Czy uważasz, że celebryci powinni wykorzystywać swoją platformę do popierania spraw społecznych i politycznych?
 • Who is the most annoying celebrity in your opinion? - Kto jest Twoim zdaniem najbardziej irytującym celebrytą?
 • Have you ever attended a celebrity autograph signing session? - Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś(aś) w sesji podpisywania autografów przez celebrytę?
 • What is the most ridiculous celebrity rumor you have heard? - Jaka jest najbardziej absurdalna plotka o celebrycie, którą słyszałeś(aś)?
 • Do you think celebrities are overexposed in the media? - Czy uważasz, że celebryci są zbyt eksponowani w mediach?
 • Who is the most influential celebrity on social media? - Kto jest najbardziej wpływowym celebrytą w mediach społecznościowych?
 • What is the most memorable celebrity interview you have watched? - Jaki jest najbardziej niezapomniany wywiad z celebrytą, który obejrzałeś(aś)?
 • Do you think celebrities should be held to a higher moral standard? - Czy uważasz, że celebryci powinni być trzymani w wyższym standardzie moralnym?
 • Who is the most talented young celebrity in your opinion? - Kto jest Twoim zdaniem najbardziej utalentowanym młodym celebrytą?
 • Have you ever been to a celebrity book signing event? - Czy kiedykolwiek byłeś(aś) na wydarzeniu podpisywania książek przez celebrytę?
 • What is the most cringe-worthy celebrity endorsement you have seen? - Jaka jest najbardziej żenująca reklama, w której udział brał celebryta, którą widziałeś(aś)?
 • Do you think celebrities have a positive impact on body image? - Czy uważasz, że celebryci mają pozytywny wpływ na postrzeganie własnego ciała?
 • Who is the most iconic celebrity of all time? - Kto jest najbardziej ikonicznym celebrytą wszechczasów?
 • What is the most surprising celebrity friendship you know of? - Jaka jest najbardziej zaskakująca przyjaźń między celebrytami, o której wiesz?
 • Have you ever seen a celebrity in a public meltdown? - Czy kiedykolwiek widziałeś(aś) celebrytę, mającego publiczne załamanie nerwowe?
 • How do celebrities maintain their privacy in the age of social media? - Jak celebryci utrzymują swoją prywatność w dobie mediów społecznościowych?

 • Who is the most influential celebrity couple? - Kto jest najbardziej wpływową parą celebrytów?
 • Do you think celebrities have a positive impact on charity work? - Czy uważasz, że celebryci mają pozytywny wpływ na działalność charytatywną?
 • Who is the most controversial celebrity couple in your opinion? - Kto jest Twoim zdaniem najbardziej kontrowersyjną parą celebrytów?
 • Have you ever been to a celebrity charity event? - Czy kiedykolwiek byłeś(aś) na wydarzeniu charytatywnym z udziałem celebrytów?
 • What is the most ridiculous thing a celebrity has spent money on? - Jaka jest najbardziej absurdalna rzecz, na którą wydał pieniądze celebryta?
 • Do you think celebrities have a responsibility to use their fame for good causes? - Czy uważasz, że celebryci mają obowiązek wykorzystywać swoją sławę dla dobrych celów?
 • Who is the most influential celebrity in the fashion industry? - Kto jest najbardziej wpływowym celebrytą w przemyśle modowym?
 • What is the most memorable celebrity endorsement you have seen? - Jaka jest najbardziej niezapomniana reklama, w której udział brał celebryta, jaką widziałeś(aś)?
 • Have you ever participated in a celebrity meet-and-greet contest? - Czy kiedykolwiek brałeś(aś) udział w konkursie na spotkanie z celebrytą?
 • What is the most outrageous celebrity demand you have heard of? - Jaki jest najbardziej skandaliczny wymóg celebryty, o którym słyszałeś(aś)?
 • Do you think celebrities have a positive impact on the entertainment industry? - Czy uważasz, że celebryci mają pozytywny wpływ na przemysł rozrywkowy?
 • Who is the most influential celebrity in the music industry? - Kto jest najbardziej wpływowym celebrytą w przemyśle muzycznym?
 • What is the most shocking celebrity breakup you have heard of? - Jaki jest najbardziej szokujący rozpad związku celebrytów, o którym słyszałeś(aś)?
 • What is the most memorable celebrity comeback you have witnessed? - Jaki jest najbardziej niezapomniany powrót celebryty, którego byłeś(aś) świadkiem?
 • Do you think celebrities have a positive impact on the film industry? - Czy uważasz, że celebryci mają pozytywny wpływ na przemysł filmowy?
 • Who is the most iconic celebrity from your country? - Kto jest najbardziej ikonicznym celebrytą z Twojego kraju?
 • Have you ever attended a celebrity fan convention? - Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś(aś) w konwencji dla fanów celebrytów?
 • What is the most outrageous celebrity fashion choice you have seen? - Jaki jest najbardziej kontrowersyjny wybór modowy celebryty, który widziałeś(aś)?
 • Do you think celebrities are more prone to relationship issues? - Czy uważasz, że celebryci są bardziej podatni na problemy związane z relacjami?
 • Who is the most influential celebrity in the sports industry? - Kto jest najbardziej wpływowym celebrytą w przemyśle sportowym?
 • What is the most surprising celebrity career change you have witnessed? - Jaka jest najbardziej zaskakująca zmiana kariery celebryty, której byłeś(aś) świadkiem?
 • Have you ever attended a celebrity film premiere? - Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś(aś) w premierze filmu z udziałem celebryty?
 • What is the most memorable celebrity speech you have heard? - Jaka jest najbardziej niezapomniana przemowa celebryty, którą słyszałeś(aś)?
 • Do you think celebrities have a positive impact on the beauty industry? - Czy uważasz, że celebryci mają pozytywny wpływ na przemysł kosmetyczny?
 • Who is the most influential celebrity in the technology industry? - Kto jest najbardziej wpływowym celebrytą w przemyśle technologicznym?
 • What is the most shocking celebrity arrest you have heard of? - Jaki jest najbardziej szokujący areszt celebryty, o którym słyszałeś(aś)?
 • Have you ever participated in a celebrity look-alike contest? - Czy kiedykolwiek brałeś(aś) udział w konkursie na podobieństwo do celebryty?
 • What is the most inspiring thing a celebrity has done in your opinion? - Co najbardziej inspirującego zrobił celebryta Twoim zdaniem?
 • Do you think celebrities have a positive impact on the gaming industry? - Czy uważasz, że celebryci mają pozytywny wpływ na przemysł gier komputerowych?
 • What is the most outrageous celebrity social media post you have seen? - Jaki jest najbardziej skandaliczny post na mediach społecznościowych dodany przez celebrytę, który widziałeś(aś)?

>