1555257511155_ZDJ PROM – Dawid Straszak i Bartosz Czekala universe of memory charyzmatyczny

By Bartosz Czekała